19. avgust – Ljekari će opet na pripravnički – Hrvatska

0
24

Mladim hrvatskim ljekarima vratiće se obavezni pripravnički staž nakon završetka fakulteta, obaveza koja je naprasno prekinuta prije nekoliko godina.

Ova promjena neće se zvati “staž” već Nacionalni program za edukaciju mladih ljekara, koji će propisati obavezni jednogodišni rad pod mentorstvom i to u porodičnoj medicini, hitnoj medicini, javnom zdravstvu ili kombinaciji tih programa.

Prije tri godine prva generacija mladih ljekara umjesto na pripravnički staž, a potom i polaganje državnog ispita, krenula je odmah u potragu za specijalizacijama ili su pak nevoljno primorani na rad uz nadzor jer su s diplomom odmah dobili i licencu za rad.

U Ministarstvu zdravlja kažu da će s uvođenjem nove prakse za mlade ljekare trebati da se sačekaju novi zakoni, tačnije Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji bi se mogao prihvatiti do kraja ove godine, jer je dio sredstava dobijenih od EK uslovljen uvođenjem jednog vlasnika za sve bolnice. Jutarnji list