19. mart – Hitne najstrože zakonske kazne za nepoštovanje naredbi

0
230

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti i najviši predstavnici pravosuđa saglasili su se da je u cilju zaštite građana i cijelog društva od daljeg širenja koronavirusa potrebno u kontinuitetu preduzimati najstrože zakonom predviđene sankcije prema svim fizičkim i pravnim licima koja krše naredbe Ministarstva zdravlja, a posebno prema fizičkim licima koja ne poštuju rješenja o samoizolaciji. 

        Na sastanku održanom uoči sjednice Vlade, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković podržali su u potpunosti sve aktivnosti Nacionalnog koordinacionog tijela i iskazali punu suglasnost sa naredbama i mjerama.

Nacionalno koordinaciono tijelo je informisano o apsolutnoj spremnost pravosuđa da u tijesnoj saradnji sa drugim državnim subjektima u kontinuitetu postupa po nadležnosti kako bi se spriječilo dalje širenje koronavirusa.

Konstatovano je da je, budući da naročitu opasnost po građane i cijelo društvo predstavlja neodgovorno nepoštovanje rješenja o samoizolaciji, svaki otkriveni slučaj bude u najkraćem roku procesuiran i to najstrožim predviđenim kaznama.