20. mart – Potpisan Memorandum o saradanji o unapređenju oralnog zdravlja

0
237

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore i Stomatološka komora Crne Gore potpisale su Memorandum o saradanji, kojim su definisane zajedničke aktivnosti koje će u narednom periodu realizovati, u cilju podizanja nivoa kvaliteta prevencije i liječenja u dječjoj stomatologiji, kao i unapređenja oralnog zdravlja cjelokupne populacije.
Memorandum o saradnji ispred Asocijacije je potpisao doc. dr Nebojša Kavarić i dr Borislav Ćalović u ime Stomatološke komore, a potpisivanju je prisustvovao i državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović.
Dvije organizacije, u nardenom periodu organizovaće edukativne radionice i predavanja, na kojima će promovisati oralno zdravlje, uz nastojanje da se podigne svijest populacije o značaju primjene inovacija u oralnom zdravlju, koje će doprinijeti dostizanju visokog kvaliteta u pružanju stomatoloških usluga, a samim tim i očuvanju oralnog i ukupnog zdravlja i djece i odraslih.