20. oktobar – ODRŽAN MINISTARSKI SASTANAK EVROPSKOG REGIONA SZO

0
265

Minsk – Na ministarskoj sjednici Evropskog regiona SZO koji je održan u Minsku od 20. do 22. oktobra 2015 sa glavnom temom Doživotni pristup zdravlju učestvovale su sve države članice SZO.

Ministri zdravlja i zamjenici ministara iz Slovenije, Mađarske, Litvanije, San Marina, Rusije i Kazahstana su učestvovali na okruglom stolu sa temom Dugoročno ulaganje u zdravlje žena i budućih generacija.

Države članice SZO na sastanku su usvojile deklaraciju u Minsku na obezbeđivanje zdravlja u svim fazama života u kontekstu 2020 deklaracije Evropska strategija SZO i poziva na politiku koja minimizira negativne uticaje siromaštva i nejednakosti u zdravlju u djetinjstvu, obezbjeđivanje jednakih mogućnosti za integraciju u društvo, sprečava prenos infekcije sa majke na dijete i infektivne bolesti djetinjstva, obezbjeđujući zdravu ishranu za sprečavanje nasilja i promoviše kognitivni razvoj i učenje, kretanje i pristup zdravstvenim uslugama.

Kao posebno kritičnan period, deklaracija prepoznaje antenatalni i postnatalni period, pubertet, leaving home da studiraju, ulaze na tržište rada, gubitak posla i promjene posla, penzionisanje, i ograničenja zbog smanjenja funkcionalnih, kognitivnih i socijalnih vještina, posebno u starosti.

Deklaracija predlaže aktivnosti u zemlji, posebno u oblasti reproduktivnog zdravlja, promociju dojenja, uspješnog roditeljstva, adekvatno i inkluzivno obrazovanje, pružajući drugu šansu za mlade ljude, za djecu i omladinu , pristup kontracepciji, sprečavanje polno prenosivih bolesti, upozorenja o štetnosti alkohola tokom trudnoće, mentalno zdravlje i zdravo starenje.

Posebno je naglašena međusektorska saradnja, identifikacija potreba u populaciji, a posebno potrebe ugroženih kategorija stanovništva, kao i neophodnost uspostavljanja praćenja i promociju istraživačkih aktivnosti u ovim oblastima.