21. decembar – UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA SVIM NIVOIMA

0
329

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, sa saradnicima razgovarao je sa delegacijom Svjetske banke, koju je predvodila Tatjana Proskurikova, šefica Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Ministar Hrapović je naveo da su u toku reforme crnogroskog zdravstvenog sistema i da su pravci budućeg djelovanja, kroz programske aktivnosti Ministarstva zdravlja, unapređenje zdravstvene zaštite na svim nivoima, sa akcentom na preventivne programe, zatim reforma u oblasti farmaceutske politike i edukacija zdravstvenih radnika, kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra. On je istakao da je za realizaciju svih planiranih aktivnosti neophodna pomoć Svjetske banke, koja je i do sada bila pravi partner i svojim angažmanom značajno doprinijela razvoju zdravstvenog sistema.
Šefica Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Tatjana Proskurikova kazala je da je Svjetska banka zainteresovana za ulaganje u sektor zdravstva, kako finansijski tako i u pružanju ekspertske pomoći. Ona je ocijenila da Crna Gora opredjeljuje adekvatan budžet za sektor zdravstva i da ga ne treba smanjivati, već je potrebno raspoloživa sredstva kvalitetnije raspodijeliti, u čemu mogu očekivati pomoć stručnjaka iz Svjetske banke.
Učesnici sastanka izrazili su očekivanja da će se saradnja sa Svjetskom bankom nastaviti i unaprjeđivati, kroz zajedničko učešće u realizaciji programskih aktivnosti Ministarstva zdravlja.