21. maj – Kod ljekara preko interneta

0
246

Pacijenti bi za dva mjeseca mogli bez odlaska ljekaru da zakažu pregled preko interneta, a imaće i mogućnost da do kraja godine na telefonu ili računaru imaju kompletan uvid u svoje laboratorijske nalaze i ljekarske recepte – saopštio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, dodajući i da bi naredne godine papirne zdravstvene knjižice trebalo da budu zamijenjene elektronskim, a da bi do kraja ove godine papirni recepti za ljekove mogli postati prošlost.
On smatra da bi se definisanjem cijena ljekova od Vlade ili Fonda postigle niže cijene za određene ljekove.
– S obzirom na to da u Crnoj Gori ljekove za potrebe građana obezbjeđuje Montefarm, čiji je osnivač država, te je shodno tome obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, a u cilju izjednačavanja položaja državnih i privatnih apoteka, predložili smo da se nabavka ljekova na recept izuzme iz postupaka i procedura propisanim Zakonom o javnim nabavkama – istakao je Čirgić.