23. decembar – Uručena priznanja najboljim studentima i diplome budućim ljekarima

0
620

Poručujući da su im vrata Ministarstva uvijek otvorena, ministar zdravlja dr Kenan Hrapović kazao je da Vlada u kontinuitetu poboljšava uslove za rad svih u crnogorskom zdravstvenom sistemu.

Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović na svečanoj sjednici ove obrazovne ustanove istakao je da je studiranje na Medicinskom fakultetu sinonim za ozbiljnost, posvećenost, odricanje, mudrost i istrajnost, prof. Radunović je naveo da su budući medicinari društvena elita kojom će se društvo ponositi.

Nagradu Univerziteta Crne Gore dobio je Boban Banjac, student VI godine studijskog programa Medicina, sa ukupnom prosječnom ocjenom tokom studija 10. Studentska nagrada glavnog grada Podgorica “19. decembar” pripala je Ani Stojanović, studentkinji VI godine studijskog programa Medicina, prosječna ocjena na prethodnoj godini studija 10. Nagradu iz donacije Američko-crnogorskog kulturno-prosvjetnog društva “Lovćen” iz Detroita dobile su: Nataša Novaković (VI godina), Milica Radulović (V godina), Zorka Kašćelan (V godina), Zorka Vukićević (III godina) i Danka Drobnjak (III godina).

Za ostvareni uspjeh u toku studiranja nagrade su uručene studentima druge godine medicine: Mariji Bojić, Danici Knežević, Dinu Kozici, Lazaru Đurišiću, Almi Sulović, Zorici Vuković, Božidaru Caćiću, Tari Knežević, Mariji Međedović, Nataši Nišavić, Mihailu Vukaniću, Andriji Jašoviću i Nini Nikčević.

Priznanja su dobili i najbolji studenti treće godine: Kadir Sabanadžović, Stojan Terzić, Slobodanka Marojević, Miloš Stamatović, Marija Radević, Esmin Sutović, Lazar Dragišić, Šonja Zelović, Marija Vušanović, Rajmond Đonaj i Vladimir Papić.

Nagrađeni studenti četvrte godine su: Vukašin Stojanović, Ksenija Zečević, Andrijana Borović, Katarina Popović, Bojana Kljajević, Redžep Fetahović, Milan Magdelinić, Jasmina Leldić, Mile Krulanović, Ivana Sćepanović.

Nagrade studentima pete godine pripale su: Alanu Muratoviću, Sari Stanišić, Stefanu Martinoviću, Andrei Jovović, Branku Popadiću, Bošku Cejoviću, Andrei Radulović, Vladanu Vučiniću i Ameru Lješnjaninu.

Sa šeste godine priznanja su dobili: Boban Banjac, Ana Stojanović, Nataša Novaković, Kemal Dedeić, Milena Magdelinić, Amra Kazazović, Ana Ostojić, Jelena Grujić, Jelena Labudović i Naza Đurđević.

Sa studijskog programa Stomatologija nagrađeni su: student druge godine Milan Zlatičanin, treće godine Vera Jauković, četvrte godine Tamara Radunović i pete godine Milica Radulović.

Priznanja sa studijskog programa Farmacija pripala su Ljudmili Radivojević, Harisu Majstoroviću i Zorani Savović, sa treće godine nagrađena je Tijana Rakonjac, a četvrte: Jelena Rakočević, Kristina Vlahović, Borislav Bardak i Jelena Camdžić, dok su sa pete godine nagrađeni: Zorka Kašćelan, Ivana Knežević, Kristina Pićurić, Svetlana Vujović, Katarina Pićurić i Miloš Luburić.

Priznanje sa studijskog programa Visoka medicinska škola pripalo je srudentkinji treće godine Zorki Vukićević, a sa studijskog programa Primijenjena fizioterapija studenima druge godine Diku Jevremoviću, Milošu Lakoviću i Tini Jovanović.