23. mart – IDEJA O NAKNADAMA ZA MAJKE DOBRA, ALI NOVCA NEMA

0
311

Predlog da zaposlene majke sa troje i više djece imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu je dobar, ali u ovogodišnjem budžetu nema novca za tu namjenu – saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.

Skupštinski Zakonodavni odbor prije toga je jednoglasno ocijenio da je Predlog dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u skladu sa Ustavom.

Ministarka je podsjetila da je ovogodišnji državni budžet usvojen prije tri mjeseca i dodala da novca u budžetu za tu namjenu nema, te da i sada u fondu postoji deficit.

Dopunama koje je predložio poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović predviđeno je da zaposlena žena koja rodi troje ili više djece, sa 25 odnosno 15 godina radnog staža, ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo. Predlogom dopuna Zakona predviđena je i doživotna naknada za roditelja, odnosno njegovatelja, koji brine o djetetu sa posebnim potrebama.