23. mart – PNF KURS ZA FIZIOTARAPEUTE

0
458

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, u saradnji sa Fakultetom primijenjene fizioterapije i Institutom „Dr Simo Milošević“ u Igalu, organizovalo je usavršavanje fizioterapeuta putem osnovnog kursa proprioceptivne neuromišićne facilitacije (PNF).

Kurs je podijeljen u dva dijela –  prvi je održan od 23. do 27. marta, a drugi planiran za period od 11. do 15. maja. Kurseve vodi međunarodni instruktor PNF-a Zdenka Šefman, koja je i prošle godine u aprilu i junu održala osnovni kurs u Institutu „Dr Simo Milošević“.

Kako je objašnjeno, PNF je uskladenost znanja, svjesnosti i pokreta. Sa jedne strane, PNF je dobar koncept za fizioterapeuta, jer je nužno da koristi cijelo svoje tijelo, sve receptore, ukoliko zaista želi da bude efikasan. Sa druge strane, dobar je i za pacijenta, jer mu fizioterapeut pomaže iz svih pravaca, u svim pozicijama, kako bi stimulisao najbolje reakcije tijela.

Ovogodišnji kurs pohađa 16 fizioterapeuta, od čega šest iz Podgorice, pet iz Herceg Novog, dva iz Tivta i po jedan iz Bijelog Polja, Kotora i Nikšića.