23. mart – SEMINAR O DEINSTITUCIONALIZACIJI PSIHIJATRIJSKE SLUŽBE

0
316

Seminar o deinstitucionalizaciji psihijatrijske službe održan je od 23. do 25. marta u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju – Kotor. Seminar je organizovan u saradnji sa Centrima mentalnog zdravlja iz Trsta i Udina, a predavači i učesnici okruglog stola bili su ljekari specijalisti psihijatri prim. dr Renzo Bon, rukovodilac Centra za mentalno zdravlje u Udinama, dr Stana Stanić, rukovodilac Centra mentalnog zdravlja u Trstu, tehničar Roberto Sau, kao i  generalni direktor Centara regije, prof. Roberto Menzina. Od domaćih predavača na seminaru su izlagali dr Borislav Mitrićdr Jovo Đedović.

U okviru okruglog stola razmjenjivana su iskustva i analiziran čuveni “tršćanski” model deinstitucionalne psihijatrije, kao i mogućnosti njegove primjene u našim uslovima. Prikazan je film iz dva dijela “Bio jednom grad luđaka”, kao i pozorišna predstava “Ekstravagancija”.