24. jun – Centar za autizam posjetilo 2,3 hiljade djece

0
393

Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju od osnivanja je posjetilo 2,3 hiljade djece, a roditelji su uglavnom imali prigovore na trajanje tretmana, saopštila je direktorica te ustanove, Nađa Ševaljević.
Ona je navela da usluge Centra koriste djeca sa raznovrsnim smetnjama ranog razvoja i adolescencije, što uključuje i psihijatrijske i neurološke poremećaje.
-Dijanostiku poremećaja iz spektra autizma u Centru rade specijalisti dječje psihijatrije.
-Nastojimo da prevaziđemo problem oko trajanja individualnih tretmana djece na ranom uzrastu raspoređivanjem više tretmana u toku sedmice, kao i praktikovanjem multidisciplinarnog pristupa svakom djetetu, što podrazumijeva uključivanje tretmana psihologa, logopeda, oligofrenologa i socijalnog radnika. Na ovaj način se omogućava obuhvatnija rana intervencija – istakla je Ševaljević.
Donacijom Komisije za hartije od vrijednosti, koja je usmjerena za nabavku materijala za stimulaciju ranog razvoja, biće unaprijeđena postojeća rana intervencija.
U Centru dostupni tretmani defektologa-oligofrenologa.
Ševaljević je kazala da su psiholozi dodatno edukovani iz Racionalno emotivne kognitivno bihejvioralne terapije za djecu i adolescente. Logopedi su završili trening za rad na Behringer digitalnom aparatu, koji se primjenjuje u terapiji poremećaja glasa, izgovora, ritma i tempa govora, čitanja, razvojnih jezičkih poremećaja, slušnog procesiranja, ADHD i oštećenja sluha.
Zahvaljujući donaciji Međunarodnog udruženja žena nabavljena su savremena psihodijagnostička sredstava za djecu od 18 mjeseca do adolescencije. U prostorijama Centra otvorena je ambulanta u kojoj je dostupna fizikalna terapija, dok su konsultativno dostupni pregledi dječjeg neurologa u Institutu za bolesti djece.
Ševaljević je rekla da je problem nedostatka dječjih psihijatara riješen radnim angažovanjem četri dječja psihijatra iz Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu iz Beograda i Kliničkog centra Vojvodina, Novi Sad.
Ševaljević smatra da je važno da i stručnjaci i mediji rade zajedno da se strategije države vezane za podršku ranom razvoju implementiraju, kako bi se našle održivije startegije za procese upućivanja, plariranja podrške za dijete i porodicu.