27. decembar – Kompletirana oprema u laboratoriji DZ Mojkovac

0
362

Dom zdravlja u Mojkovcu nabavio je tri nova aparata za laboratorijsku dijagnostiku u vrijednosti od deset hiljada eura i kompletirao opremu koja je neophodna za tu vrstu dijagnostike.
Iz mojkovačkog Doma zdravlja Boško Dedejić saopšteno je da je nabavljen aparat za multifunckionalnu centrifugu vrijedan skoro tri hiljade eura, analizator za elektrolite od blizu pet hiljada eura i destilator sa rezervoarom za skoro dvije hiljade eura.
Time je zaokružena komplentna laboratorijska oprema koja je neophodna da pruži sve vrste usluga iz oblasti laboratorijske dijagnostike koju Fond za zdravstveno osiguranje predviđa na primarnom nivou zdravstve zaštite.
Deset hiljada eura koliko je koštala oprema nabavljeno iz kapitalnih izdataka.
– Obzirom da je laboratorija poznata kao srce svake ustanove prioritet nam je bio da laboratorijska oprema prati savremene trendove i maksimalno odgovori potrebama pacijenata. Sada se analize završavaju brže, a mogućnost greške je svedena na minimum – navodi se u saopštenju.