29. avgust – ODRŽAN INTERNACIONLNI WORKSHOP ICT U ZDRAVSTVU

0
294

FOTO 3_resizeMinistarstvo zdravlja organizovalo je dvodnevni internacionalni workshop koji se održao u Budvi u hotelu Avala, sa temom ICT u zdravstvu-podrška implementaciji zakonske regulative, monitoring i evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite. Skup je otvorila dr Mira Jovanovski Dašić, generalna direktorica Direktorata za bioetiku i međunarodnu saradnju.
Workshop se organizuje u sklopu projekta Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite, koji finansira Evropska komisija, a realizuje se za 15 institucija iz sedam zemalja: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija i Albanija.
Cilj radionice je unapređenje uslova i efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema, promocija postignutih rezultata iz različitih oblasti zdravstva i drugih sektora koji su povezani sa zdravstvom, zatim unapređenje i implementacija primjera dobre prakse iz oblasti njihovog djelovanja.
Tokom dvodnevne međunarodne konferencije, kojom je predsjedavao direktor Doma zdravlja Podgorica, doc.dr Nebojša Kavarić, u izuzetno konstruktivnoj i sveobuhvatnoj razmjeni mišljenja i iskustava, obuhvaćeni su svi segmenti kompleksnog zdravstvenog sistema, s posebnim naglaskom na kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, kao jednom od prioriteta Ministarstva zdravlja. Skup je imao konsultativno-edukativni karakter, s ciljem adekvatne primjene novog seta izuzetno važnih strateških dokumenata, koje je krajem prošle godine donijelo Ministarstvo zdravlja.
Benefiti koji će se dobiti realizacijom projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite” su bolja informisanost o vrsti i broju usluga, kao i pružaocima zdravstvene zaštite u svakoj od zemalja učesnica, zatim bolja informisanost o kadrovima, specijalizacijama, standardima pružanja usluga na nivou zdravstvenih institucija. Uz to, projekat će doprinijeti povećanoj efikasnosti i dostupnosti pojedinih servisa, ažuriranju medicinskih podataka, kao i edukaciji zaposlenog osoblja, standardizaciji procesa i mogućnosti implementacije primjera dobre prakse – izjavila je dr Dašić.