12. avgust – ZAVOD ZA HITNU POMOĆ NABAVIO DVA NOVA REANIMOBILA

0
330

Medical LogoZavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, uz podršku Ministarstva zdravlja, iz kapitalnih investicija Budžeta Crne Gore, nabavio dva nova, moderna reanimobila. Vozila su namijenjena jedinicama za hitnu medicinsku pomoć u Nikšiću i Kolašinu.
U narednom periodu nastaviće se obnavljanje voznog parka u jedninicama za HMP Crne Gore, čime će se povećati sigurnost pacijenata, koji se transportuju i medicinskog osoblja, koji pružaju medicinske usluge.