12. avgust – ZAPOČETA PROCEDURA IZRADE OSNOVNE I DOPUNSKE LISTE LJEKOVA

0
333

Medical LogoPostupajući u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje osnovne i dopunske liste Ministarstvo zdravlja je započelo proceduru izrade osnovne i doplatne (dopunske) Liste ljekova.
Shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva zdravlja, 28. jula 2016. godine donijela Uredbu o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa liste ljekova. Uredbom su uređeni kriterijumi, način i postupak stavljanja, odnosno skidanja lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova, nadležnosti komisije za ocjenu ispunjenosti kriterijuma za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa Liste ljekova, način utvrđivanja cijene lijeka, kao i visina troškova postupka za stavljanje lijeka na Listu ljekova, čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nove liste ljekova sadržavaće pored nezaštićenog i zaštićeno ime lijeka, proizvođača, farmaceutski oblik, pakovanje, jačinu, indikacije odnosno ograničenja, kao i cijenu ljekova po DDD, odnosno jediničnom pakovanju na veliko, koje refundira Fond za zdravstveno osiguranje. Na doplatnoj listi nalaziće se i procenat od cijene na veliko koju snosi pacijent.