24. avgust – NASTAVLJENA REALIZACIJA PROJEKTA ENERGETSKA EFIKASNOST U CRNOJ GORI

0
288

Medical LogoProjekat Energetska efikasnost u Crnoj Gori – dodatno finansiranje (MEEP AF), koji sprovodi Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Direktoratom za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije, nastavljen je realizacijom predviđenih aktivnosti. U toku je izvođenje radova na zamjeni fasadne bravarije na glavnoj zgradi Kliničkog centra Crne Gore, ukupne vrijednosti radova 1.174.323 eura, dok izvođenje radova na adaptaciji termo-tehničkih instalacija, sa pratećim elektro radovima, u objektima: Dom zdravlja Nikšić, Dom zdravlja Kolašin, Dom zdravlja Andrijevica i zdravstvenoj stanici Petnjica počinje 24. Avgusta. Ukupna vrijednost radova iznosi 121.148,08 eura. Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrila je zajam Vladi Crne Gore u iznosu od 5 miliona eura za finansiranje projekta MEEP AF, a u cilju unaprjeđenja energetske efikasnosti i uslova komfora u zdravstvenim objektima. Projektom MEEP AF se finansira primjena mjera energetske efikasnosti, koje se prije svega odnose na: zamjenu fasadne stolarije, postavljanje toplotne izolacije na omotaču zgrade, poboljšanje unutrašnjeg osvjetljenja, modernizaciju ili potpunu zamjenu kotlarnica uz modernizaciju cjelokupnog sistema grijanja i modernizaciju sistema za pripremu sanitarne tople vode. Za realizaciju projekta energetske efikasnosti u zdravstvenim objektima zaduženo je Ministarstvo zdravlja, dok je Direktorat za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije odgovoran za koordinaciju projekta i obezbjeđivanje podrške Ministarstvu zdravlja. Projekat je počeo sa realizacijom u aprilu 2014. godine i trajaće do 30. marta 2017. godine.