29. septembar – ZNAČAJAN POMAK U DOSTUPNOSTI I KVALITETU ZDRAVSTVENIH USLUGA

0
285

Medical LogoMinistar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt sa saradnicima je u okviru redovnog sastanka proširenog kolegijuma sa direktorima javnih zdravstvenih ustanova razgovarao u Budvi o realizovanim i planiranim aktivnostima predviđenim Strukturnim reformama u zdravstvu, racionalizaciji troškova i kontinuiranoj kontroli rada u svim segmentima zdravstvenog sistema. Na sastanku je bilo riječi i o izradi programskih dokumenata, usaglašavanju legislative sa zahtjevima Evropske unije i potrošnji ljekova i medicinskih sredstava.
U uvodnom obraćanju, ministar Šegrt je istakao da je zajednički interes svih zdravstvenih institucija da zdravstveni sistem, na svim nivoima dobro i kvalitetno funkcioniše na zadovoljstvo građana. Zato, kao je ministar ocijenio, zahvaljući boljem načinu organizacije i novoj energiji, napravljen je značajan pomak u dostupnosti i kvalitetu zdravstvenih usluga.
Predstavljeni su i uporedni podaci upućivanja pacijenata na liječenje van državnog zdravstvenog sistema, što ukazuje da je do 20. septembra ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, na liječenje van državnog zdravstvenog sistema upućeno manje oko 5,5 hiljada pacijenata što je, rezultiralo i u finansijskom benefitu od oko 2,5 miliona eura.
Državna sekretarka Ministarstva zdravlja, Mirjana Pešalj ukazala je na programske aktivnosti i obaveze Ministarstva zdravlja koje je potrebno izvršiti do kraja ove poslovne godine, a sve u cilju postizanja kvaliteta i nivoa zdravstvene zaštite, a po aktivnostima programiranim Strukturnim reformama u zdravstvu.
Predstavnik Vlade sa posebnim ovlašćenjima u Fondu za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić je istakao da efekat primjene određenih zajedničkih mjera je doveo do smanjenja troškova bolovanja za 14,32 %, u odnosu na isti period prošle godine.