4. mart – AGENCIJA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA ODRŽALA SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MEDIJA

0
506

Agencija za ljekove i med sredstva - sastanak sa  medijimaAgencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) održala je sastanak sa predstavnicima medijskih kuća u Crnoj Gori, čiji je cilj bio unapređenje saradnje između CALIMS-a, kao institucije nadležne za očuvanje javnog zdravlja putem dostupnosti kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova, i medija, koji objektivnim informisanjem o ljekovima i medicinskim sredstvima doprinose unapređenju zdravlja građana Crne Gore.

Tom prilikom o temama od zajedničkog interesa govorili su mr ph Željka Bešović, mr ph Maja Stanković i dr sci Viola Macolić Šarinić.

Direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva dr Milorad Drljević zahvalio se prestavnicima medija na korektnoj dosadašnjoj saradnji i izrazio želju da se ta saradnja unaprijedi, u cilju očuvanja zdravlja građana Crne Gore.

Pomoćnica direktora CALIMS-a mr ph. Željka Bešović predstavila je propise kojima se reguliše oblast oglašavanja ljekova, dok je rukovodilac odjeljenja za farmakovigilancu mr ph. Maja Stanković objasnila moguće posljedice po zdravlje ljudi zbog neadekvatno prenijetih informacija. Dr sci Viola Macolić Šarinić, ravnateljica Hrvatske agencije za ljekove i medicinske proizvode (HALMED), predstavila je iskustva saradnje između HALMED – a i medija u Hrvatskoj.