6. mart – CALIMS – EDUKATIVNA RADIONICA – ZNAČAJ I POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEŽELJENIH DEJSTAVA LJEKOVA

0
326

Radionica “Značaj i postupak prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova” održana je  u prostorijama opšte bolnice Bijelo Polje, u četvrtak, 06. marta 2014. i u prostorijama opšte bolnice “Danilo I” Cetinje 11. marta 2014. godine. Radionice o farmakovigilanci, koje organizuje CALIMS u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, imaju za cilj informisanje zdravstvenih radnika o značaju prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova. Osim toga, radionice su prilika za upoznavanje zdravstvenih radnika sa mogućnošću dostavljanja Agenciji prijava sumnji na neželjena dejstva lijeka i  putem informacionog sistema opštih bolnica, koji je od polovine prošle godine na raspolaganju ljekarima u opštim bolnicama u Crnoj Gori.