U IGALU ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

0
457

Osim usvajanja Izvještaja o radu Etičkog odbora Udruženja za period april 2013. – mart 2014.g usvojena je i odluka o organizovanju  Prvog Kongresa fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević“ od 8. do 11. oktobra 2014.g.

Takođe, na skupštini je izglasan i  Kongresni odbor Udruženja fizioterapeuta Crne Gore koji obrazuje tijela koja su neophodna za rad Kongresa, organizacioni odbor, komisije i drugo. Osim ovih, na skupštini je donijeto još odluka koje su važne za rad Udruženja.