07. decembar – Nasilje u porodici – putokaz ka izlazu

0
240

U sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama sistem UN u Crnoj Gori i Vlada Crne Gore su kroz zajedničku inicijativu producirali četvorominutni dokumentarni film Nasilje u porodici – putokaz ka izlazu. Film je režirao Zoran Marković – Zonjo, pripremio kao kratak multimedijalni vodič za žrtve porodičnog nasilja koji ilustruje put žrtve ka izlasku iz situacije nasilja kao i strukturu sistemskog odgovora na nasilje, odnosno aktere društva koji žrtvama nasilja u porodici mogu da pruže pomoć i podršku.

Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja značajan javno-zdravstveni problem sa dubokim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim posljedicama za pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Osim toga, to je jedno od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava, a proističe iz stavova da žene ne trebaju da imaju ravnopravan status sa muškarcima. Obaveza svakog društva je da javno zagovara politiku suzbijanja diskriminacije i da promoviše kulturu tolerancije.

Znajući da je zdravstveni sistem ključna karika u ranom prepoznavanju slučajeva nasilja a zdravstveni radnici u idealnoj poziciji da stvore sigurno i povjerljivo okruženje kako bi se osobe izložene nasilju adekvatno zbrinule, Institut za javno zdravlje Crne Gore je pripremio preporuke i smjernice za zdravstvene radnike za prepoznavanje i postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

Zdravstveni sistem nije, niti će ikada biti nijem na slučajeve porodičnog i rodnog nasilja, istakli su iz Instituta, dodajući da će smjernice učiniti da se glas žrtava porodičnog nasilja glasnije i jasnije čuje a da će zdravstveni radnici biti glasnogovornici svih žrtava.