08. decembar – Ključni rezultati MIKS istraživanja

0
223

U okviru proslave 30-godišnjice Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori, Uprava za statistiku i Institut za javno zdravlje Crne Gore su na regionalnoj konferenciji u Danilovgradu predstavili ključne nalaze MIKS-a – istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica u Crnoj Gori sprovedenog tokom 2018. godine.

Radi se o najvećem istraživanju poslije popisa koje se, uz podršku UNICEF-a, sprovodi širom svijeta svakih pet godina, s ciljem prikupljanja statistički pouzdanih i međunarodno uporedivih podataka po nizu pokazatelja u oblastima zdravlja, obrazovanja, razvoja djece i uslova života djece i porodica.

U Danilovgradu su na regionalnoj konferenciji predstavljeni ključni nalazi ovog istraživanja za centralni region Crne Gore koji pokazuju da u tom dijelu zemlje najviše djece pohađa predškolsko obrazovanje – njih 60%, što je iznad nacionalnog prosjeka od 53%. Istovremeno u centralnom regionu je najveći procenat majki koje su, u jednom trenutku odrastanja svoga djeteta, odlučile da odlože vakcinaciju, jer je dijete u tom momentu bilo bolesno ili su pak imale druge razloge. Ovo je uradila svaka treća majka u centralnom regionu. Svako odlaganje vakcinacije produžava vrijeme tokom kojeg je dijete nezaštićeno te se na taj način povećava šansa da dijete oboli od zaraznih bolesti protiv kojih ga vakcine štite što čime je izdravlje dijeteta direkto ugroženo. Praksa odlaganja vakcinacija se “odomaćila” a zadatak svih struktura društva a posebno zdravstvenog sistema je da u direktnom kontaktu sa roditeljima shvati razlog za takvo postupanjete te da edukuje roditelje, da ih osnaži, kako bi bili u potpunosti sposobni da donose odluke koje su najboljem interesu njihove djece.

Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, MIKS podaci ukazuju na još jedan prioritet za centralni region: povećanje stope dojenja. Naime, tek svaka peta beba bude podojena tokom prvog sata nakon rođenja u centralnom regionu, dok je to u prosjeku slučaj sa svakom četvrtom bebom u Crnoj Gori. Imajući u vidu da se 98% porođaja dešava u bolnicama, niske stope dojenja tokom prvog sata nakon porođaja nas upozoravaju na neophodnost većeg angažovanja zdravstvenih radnika u pružanju podrške majkama da počnu da doje odmah nakon porođaja.

Dvije trećine djece u centralnom regionu je doživjelo neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od strane staratelja. Ovaj je podatak u skladu sa nacionalnim prosjekom i ukazuje na potrebu pružanja podrške roditeljima da djecu uspješno vaspitavaju bez nasilja.

Kao i prethodno, ovo MIKS istraživanje uključilo je posebnu anketu za domaćinstva u romskim naseljima a podaci o djeci koja žive u romskim naseljima pokazuju da su se ona suočavaju s dodatnim izazovima poput ranih brakova, nižih stopa pohađanja osnovnog i srednjeg obrazovanja, većeg siromaštva, itd. Stoga, dodatna pažnja se mora posvetiti ovoj djeci, jer sva djeca imaju jednaka prava.

Podaci dobijeni iz MIKS istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta. Ovo istraživanje je u Crnoj Gori posljednji put sprovedeno tokom 2013. godine.

MIKS istraživanje koje je MONSTAT u Crnoj Gori tokom 2018. sproveo uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a, jasno ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje raditi, a one se prvenstveno odnose na rani razvoj djece, zaštitu djece od nasillja, obrazovanje, zdravlje i život u čistom okruženju.