9. maj – JAVNOZDRAVSTVENA KAMPANJA “EUROMELANOMA 2014” ODRŽANA OD 12. DO 16. MAJA

0
358

SARAJEVO – U organizaciji Udruženja za prevenciju i borbu protiv raka kože, melanoma, u periodu od 12. do 16. maja sprovedena je javno-zdravstvena preventivna kampanja protiv raka kože “Euromelanoma 2014 – Ranom dijagnozom spašavate život”.

U okviru kampanje u navedenom periodu (12-16. maj) u 30 gradova u cijeloj B i H, pružali su se besplatni dermatološki pregledi mladeža svim zainteresovanim građanima, a za obavljanje pregleda nije bio potreban uput, niti zdravstvena knjižica.

„Euromelanoma” je godišnja kampanja koju organizuju dermatolozi zajedno sa partnerima u cilju podizanje svijesti javnosti o karcinomu kože i lakom i besplatnom načinu otkrivanja sumnjivih lezija u najranijem stadijumu. Zbog sve većeg broja slučajeva, potencijalno, po život opasnih karcinoma kože, kampanja je fokusirana na važnost rane dijagnoze. Ovoj panevropskoj kampanji B i H se pridružila 2011. godine.

Kao najava “Euromelanome 2014”, u subotu 10. maja u 12 sati na Vilsonovom šetalistu održana je akcija pod nazivom “Šetnjom i plesom u cilju prevencije raka kože – melanoma”.