Biomedicinski inženjering

0
1832

Stiče se utisak da je biomedicinski inženjering u Crnoj Gori u određenoj formi bio prisutan u zadnjim decenijama, ali smo tek ove godine upisali generaciju prvih inženjera koji će se školovati na MEDEL modulu ETFa. Šta je u stvari MEDEL?
Kao što vidite, trebalo nam je skoro dvije decenije da ubijedimo našu stručnu i obrazovnu javnost o neophodnosti BMIa. Prekretnicu predstavlja još uvijek aktuelan projekat BioEMIS (Studies in Bioengineering and Medical Informatics, 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK TEMPUS-JPCR) studije u bioinženjeringu i medicinskoj informatici iz TEMPUS šeme, kojim rukovodim u Crnoj Gori. Generalni cilj BioEMIS projekta jeste uvođenje studijskih programa iz BMI i MI na osnovnom, magistarskom i doktorskom nivou u Regionu Zapadnog Balkana. Prvobitnom verzijom projekta u Crnoj Gori je bilo predviđeno uvođenje dvostepenog primijenjenog magistarskog programama na Univerzitetu Crne Gore, u Beranama, čija bi se prva godina smatrala specijalizacijom u ovoj oblasti. Koordinator crnogorskog tima unutar BioEMIS projekta jeste Univerzitet Crne Gore, a pored njega učestvuju Ministarstvo prosvjete i sporta, Institut Simo Milošević, Ljekarska komora i ICT kompanija Čikom. U projektu ukupnou čestvuju 24 partnera iz EU i Regiona. Vođstvo cjelokupnog projekta je povjereno Univerzitetu u Birmigenu, UK, a pored njega EU partnere predstavljaju Univerzitet Pjer i Marija Kiri, poznat kao Sorbona iz Pariza, Tehnički univerzitet u Tampereu, Finska, i Univerzitet u Mariboru, Slovenija. Od partnera iz Srbije tu su univerziteti u Kragujevcu, Nišu, Beogradu, Univerzitet odbrane, VMA, nekoliko kliničkih centara, specijalističkih kompanija i Ljekarska komora Srbije. BiH, pored ostalih, predstavljaju univerziteti u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Mostaru i Bihaću.
Imajući u vidu probleme u visokom školstvu Crne Gore izazvane finansiranjem i velikim brojem programa, BIOEMIS projekat je optimizovan na nivo postdiplomskih studija u Medicinskoj Elektronici na ETF-u. Te postdiplomske studije prestavljaju jedan od dva modula na Smjeru Elektronika studijskog programa Elektronika, Telekomunikacije i Računari. Skraćeno ime modula jeste MEDEL (Medicinska Elektronika), a sastoji se od dva stepena:
– Postdiplomskih specijalističkih studija u MEDICINSKOJ ELEKTRONICI, u trajanju 1 godine, 60 ECTS kredita, i
– Postdiplomskih magistarskih studija u MEDICINSKOJ ELEKTRONICI u trajanju od 1 godine, 60 ECTS kredita.
Naravno, da MEDEL program u ovom obimu ne može pokriti sve discipline BMI-a pa se akcenat daje na: medicinsku elektroniku, mikroelektronskomehaničke sisteme u medicini, digitalnu obradu biomedicinskih signala i slika, Telemedicinu, Ispitivanje i nadzor medicinske opreme, i Identifikacioni sistemi u medicine. Ono gdje imamo realne potencijale i potrebu. Opis MEDEL programa se može naći na: http://www.apeg.ac.me/medel.htm, a katalog: http://www.apeg.ac.me/MED_EL_ KATALOG .pdf. Predviđeno je da ovaj program prima mali broj studenata, najviše desetak godišnje, radi kvaliteta rada, a prati ga savremeno opremljena Laboratorija za medicinsku elektroniku. Ove godine 3 studenta pohađaju ovaj program: Božidarka Radović, Danilo Janković i Zoja Vuljaj. Od profesora su angažovani, pored mene, Jadranka Radović, Srdjan Stanković, Irena Orović, Nedjeljko Lekić, Zoran Mijanović kao i ostale kolege, uključujuči one sa Medicinskog fakulteta, pa moram pomenuti ljekare Mihaila Vukmanovića, Draška Nikčevića i Vladimira Dobričanina.

Prof. dr Radovan Stojanović