CInMED učestvovao na festivalu „Dani nauke i inovacija“

0
117

Festival „Dani nauke i inovacija“, koji je održan u nekoliko crnogorskih gradova u periodu od 29. septembra do 2. oktobra, obilježen je i u Institutu za ljekove i medicinske sredstva Crne Gore (CInMED), koji je uzeo aktivno učešće i kroz spektar aktivnosti prezentovao svoju naučno-istraživačku djelatnost i inovativni aspekt i potencijal.

Pored toga što je nezavisan regulatorni autoritet Crne Gore u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, CInMED je licencirana naučno-istraživačka i inovativna ustanova, a uz to je nastavna baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja. Stoga CInMED teži da kroz najrazličitije aktivnosti i projekte aktivno učestvuje u naučnom razvoju na nacionalnom nivou i podstakne istraživačku radoznalost.

U sklopu programa koji je CInMED pripremio u okviru ove manifestacije organizovana je posjeta studenata Medicinskog fakulteta CInMED-u. Uvodnu prezentaciju o djelatnosti i oblastima rada regulatornog organa u oblasti ljekova i medicinskih sredstava u Crnoj Gori održala je direktorica CInMED-a, doc. dr med. spec. Snežana Mugoša. Tom prilikom studenti su upoznati i sa učešćem CInMED-a u naučnom razvoju i aktuelnim i budućim projektima.

Takođe, u savremeno opremljenoj laboratoriji studenti su imali priliku da se upoznaju sa laboratorijskom opremom kojom CInMED raspolaže i osnovnim principima X-ray difrakcije i X-ray fluorescencije. U svrhe podsticanja inovativnog razmišljanja, za dalje profilisanje studenata i njihov naučno-istraživački razvoj, predstavljene su brojne mogućnosti i potencijal ovih tehnika, a izloženi su i primjeri njihove primjene u različitim oblastima istraživanja. Na kraju posjete, studentima je pružena prilika da se oprobaju u pripremi i analizi različitih uzoraka za analize na X-ray difraktometru.

CInMED je učestvovao i u manifestaciji Evropska Noć istraživača, koja je održana 30.09.2022. godine u organizaciji Fondacije za promovisanje nauke – PRONA i JU Prirodnjački muzej Crne Gore, pod sloganom „Oblikuj budućnost“. Noć istraživača je bila idealna prilika da CInMED kroz svoju postavku „CInMED vas vodi u svijet ljekova“ na nekonvencionalan način približi mlađoj publici svoje aktivnosti u oblasti praćenja bezbjednosti primjene ljekova, ukaže na značaj borbe protiv antimikrobne rezistencije i predstavi sistem zaštite od falsifikovanih ljekova.

www.cinmed.me