Crnogorska dječja hirurgija uvodi nove procedure

0
79

Urađeno prvo torakoskopsko uklanjanje Timusa kod djeteta sa Miasteniom gravis

 

U Crnoj Gori je po prvi put odrađeno torakoskopsko uklanjanje grudne žlijezde (Timusa) kod djevojčice sa generalizovanom Miasteniom gravis. Radi se o autoimunom neurološkom oboljenju koje zahtijeva specifičnu i vrlo temeljnu preoperativnu pripremu, kao i postoperativno praćenje pacijenta. Torakoskopsko uklanjanje Timusa je minimalno invazivna hirurška operativna procedura koja omogućava veći komfor pacijentu i brži postoperativni oporavak, za razliku od klasične metode koja podrazumijeva otvaranje grudnog koša. Ordinirajući neurolog djevojčice, dr Predrag Ignjatović, obavio je svu neophodnu temeljnu pripremu te nakon uspješnog hirurškog zahvata postoperativni oporavak pacijentkinje teč planiranom dinamikom.

Operaciju je izveo tim ljekara Instituta za bolesti (IBD) djece Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), dječiji hirurzi dr Đorđe Suhih i dr Saša Radović, na čelu sa konsultantom iz beogradske Univerzitetske dječije klinike dr Branislavom Jovanovićem. Anesteziju je vodila specijalista anestezije i reanimacije dr Marijana Karišik.

Dr Velibor Majić direktor IBD-a, ovim povodom kazao je da je to bila jedna vrlo zahtjevna operacija koja se radi u malom broju centara u regionu i zahvalio se svim kolegama koji su učestvovali u pripremi i izvođenju ove operacije, kompletnom  anesteziološkom timu kao i kolegama iz Kliničkog centra koji se bave adultnim pacijentima, jer  su omogućili adekvatne uslove (kardiohiruršku salu), opremu i neophodan kadar u slučaju potrebe kao što je pripravni kardiohirurg.

– Zahvalio bih se i kolegama sa Intezivne njege koji su postoperativno pratili pacijentkinju i učinili da ova operacija protekne uspješno i na najbolji način i po pacijenta i po ordinirajuće ljekare. Želio bih da napomenem da je dr Ignjatović uložio maksimalan napor kao ordinirajući dječiji neurolog da pacijentkinju pripremi za ovaj operativni zahvat. Imao je nesebičnu pomoć kolega sa adultne neurologije – zaključuje dr Majić.

Dr Branislav Jovanović je istakao da po potrebi, u posljednjih desetak godina, sa zadovoljstvom boravi u Crnoj Gori pomažući kolegama da se izbore sa liječenjem teških hirurških oboljenja kod djece, velikim obimom posla, kao i u cilju edukacije i razvoja minimalno invazivne dječije hirurgije u našoj ustanovi.

– Veliko mi je zadovoljstvo što sam u toku svog posljednjeg boravka u IBD-u, tačnije u ponedjeljak 16. avgusta, izvršio torakoskopsku timektomiju kod 14-ogodišnje djevojčice oboljele od Miastenie gravis – naglasio je dr Jovanović.

To je prva torakoskopska intervencija te vrste izvršena kod djeteta u Crnoj Gori. U sklopu preoperativne pripreme učinjena je blagovremena CT dijagnostička reevaluacija zahvaljujući sjajnoj saradnji sa radiološkom službom Dječije klinike. Velikim trudom i zalaganjem dječijeg neurologa dr Predraga Ignjatovića i dječijih anesteziologa mala pacijentkinja je bila neurološki i anesteziološki kompletno i detaljno pripremljena za operativni zahvat. Operacija je izvršena uspješno i dijete se dobro oporavlja – kaže dr Jovanović.

To je sve bilo moguće izvjesti prije svega zahvaljujući izvanrednoj saradnji i predusretljivošću kolega sa adultne hirurgije Kliničkog centra koji su nam ustupili kardio-hiruršku operacionu salu, kompletnu opremu za torakoskopske procedure, kao i pripravnost kardiohirurga iz preventivnih razloga. Takođe, veliku zahvalnost dugujem anesteziološkom timu, naročito dr Marijani Karišik za perfektno vođenje anestezije, kao i izvanrednom instrumentarskom timu koji nam je pripremio i obezbjeđivao svu opremu koja nam je trebala u toku operacije. Posebno se zahvaljujem kolegama dr Đorđu Suhihu i dr Saši Radoviću bez čije iskusne asistencije ovaj torakoskopski zahvat ne bi bilo moguće izvršiti. I konačno, veliku zahvalnost dugujem direktoru dr Veliboru Majiću na ličnoj organizaciji i koordinaciji svih službi koje su učestvovale u ovom, čini mi se, značajnom poduhvatu za razvoj dječije hirurgije. Unaprijed se radujem daljoj saradnji u razvoju minimalne invazivne dječije hirurgije u Crnoj Gori – zaključuje dr Jovanović.

Dr Predrag Ignjatović rekao je da je po prvi put u Crnoj Gori urađena torakoskopska timektomija kod pacijenta sa generalizovanom formom Miastenie gravis. Ističe da to zapravo predstavlja rješavanje suštine problema kod ove bolesti, koja je, kako kaže, u osnovi autoimuni proces koji dovodi do pogoršanja stanja pacijenta.

– Moram da kažem da je glavni operater bio saradnik iz Beograda dr Branislav Jovanović koji ima veliko iskustvo u rješavanju ovih hirurških problema. Operacija je protekla odlično i pacijent se osjeća super. Očekujemo i dalji nastavak saradnje, a u narednom periodu imaćemo još par operacija sa formom Miastenie gravis. Tu je, prije svega, neophodna jedna duboka analiza koja prethodi samom operativnom tretmanu, kao i saradnja širokog tima za koje sam ubijeđen da ćemo i dalje sprovoditi – zaključuje dr Ignjatović.

Klinički centar Crne Gore

Služba za odnose sa javnošću