Dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV

0
628

Da bi ARV tretman doveo do većeg stepena uspješnosti, neophodno je što ranije detektovati HIV+trudnicu. Vertikalna transmisija je u razvijenom dijelu svijeta skoro potpuno eliminisana kao način prenosa HIV-a zahvaljujući efikasnom dobrovoljnom savjetovanju i testiranju, dostupnosti kombinovane antiretroviralne terapije, bezbjednim porođajnim procedurama, uključujući i opciju carskog reza i širokoj dostupnosti zamjena za majčino mlijeko. Dostupnost dobrovoljnom savjetovanju i testiranju se mora poboljšati a neodlučnost mnogih žena da se testiraju na HIV, HVB, HVC i STD mora biti pomjerena ka svjesnom i informisanom izboru da se dobrovoljno podvrgnu testiranju. Takva neodlučnost je često odgovor na stigmu i diskriminaciju i u vezi je sa zabrinutošću žene da će biti lišena socijalne i medicinske podrške i njege ako bi se ustanovilo da je HIV pozitivna.

HIV ne kompromituje trudnoću:

  • Postoji potreba za većom svijesti ljudi o činjenici da se HIV može prenijeti s inficirane majke na njeno dijete i da postoje mjere kojima se rizik od takvog načina prenosa može značajno umanjiti.
  • Bezbjedna trudnoća HIV pozitivnih trudnica zahtijeva povjerenje i saradnju pacijenta i ljekaraginekologa i infektologa, jer krajnji cilj je rođenje zdravog i neinficiranog novorođenčeta, a glavna mjera je prevencija vertikalne transmisije sa majke na plod.
  • Za veliki broj parova koji žive s HIV/AIDS-om, ART ne samo da produžava životni vijek i kvalitet života, već i ambicije za sticanje potomstva postaju realnost, a rađanje zdrave i neinficirane djece ovih parova značajan je i mogući cilj.

Dr Aleksandra Marjanović

Institut za javno zdravlje