Dr. Bachova terapija

0
1059

cvijeceBahova terapija je grana homeopatske medicine nazvana po njenom tvorcu, engleskom ljekaru homeopati dr Edward Bach-u, koja koristi cvjetne esencije, kako u liječenju tako i u  prevenciji tegoba. Ova metoda se zasniva na holističkim principima, pri čemu se čovjeku  pristupa kao osobi čije se duhovne, emotivne, mentalne i fizičke karakteristike uzimaju u obzir pri odabiru terapije. Terapija cvjetnim esencijama se bira individualno za osobu a ne za dijagnozu. Tako u praksi osobe sa istom dijagnozom najčešće trebaju različite bahove kapi odabrane na osnovu sveukupnosti karakteristika i stanja osobe.

Dr Bachova metoda zasniva se na vjerovanju da su  emotivni i mentalni disbalans, kao i pratece fizičke tegobe, rezultat udaljavanja čovjeka od njegove prave prirode i suštine.

Kada čovek nije povezan i nije u skladu sa svojm unutrašnjim duhovnim bićem, kada odstupa od principa Ljubavi,  on neminovno   živi život straha i doživljava svoju okolinu kao potencijalno punu opasnosti od kojih mora sebe da zaštiti. Da bi se zaštitio čovjek razvija mehanizme odbrane u vidu mentalnih stavova i uvjerenja, pratećih emocija i ponašanja koja ga dovodi u sukob sa sobom i svojom okolinom. Tako čovjek ulazi u modus opstanka i preživljavanja, sve više se udaljavajući od svoje suštine duhovnog bića, suštine  da  živi u harmoniji i ljubavi, kako sa sobom tako i sa svojom okolinom.

Svijest i spoznaja ovih principa inspirsala je dr Edwarda Bacha da eksperimentiše sa cvjetnim esencijama, koje prirodno vibriraju višim frekvencijama i pomažu čovjeku da se vrati u stanje većeg emotivnog i mentalnog balansa.

U odabiru cvjetne  terapije najveća pažnja se poklanja mentalnom, emotivnom i duhovnom stanju čovjeka, a simptomi na ovm nivoima imaju prioritet nad fizičkim manifestacijama disbalansa. Pri tom se terapija ne zasniva na borbi protiv stanja već se cvjetnim esencijama i njihovm višim, harmoničnim  vibracijama preplavi stanje pacijenta, da se ono otopi kao „snijeg na suncu”.

Cilj dr Bacha bio je da svako može sam sebi pomoći koristeći cvjetne esencije koje najpribliznje odgovaraju njegovom stanju, kroz spoznaju da u nama postoji Vitalna Sila, tj. nas unutrašnji ljekar i unutrašnja inteligencija, koja zna kako da nas vrati u stanje ravnoteže. Ljekar je tu samo da pomogne i asistira tom procesu koji se sam odvija.

Ova želja i uvjerenje dr Bacha podudaraju se i sa mojm željama i mišljenjem.

BAHOVE CVJETNE ESENCIJE

Dr Bach je eksperimentisao sa više od hiljadu cvjetnih esencija i naposljetku  odabrao 38 biljaka koje najboje opisuju i pokrivaju najčešća mentalno emotivna stanja čovjeka.

Ove esencije se razlikuju od drugih biljaka po tome što posjeduju više frekvencije i veće potencjale iscjeljenja i vraćanja čovjeka u balans. On ih je nazivao „Sretnom grupom“ biljnog carstva jer vibriraju energijom sreće i ljubavi kao i sam njihov izvor.

Sve biljke iz ove grupe su netoksične i kao i svi homeopatski preparati veoma razblaženi, tako da su nus pjave i toksičnost u tom smislu nepostojeće. Prikupljaju se samo cvjetovi pod savršenim okolnstima, sunčanog dana i pune zrelosti cvijeta u svom vrhuncu ljekovitih potencijala.

Cvijet je kroz vjekove smatran simbolm ljepote i najviših ideala. Biljno carstvo je usko povezano sa čovjekovim, kako duhovnim tako i podsvjesnim, a majka priroda nam ga je podarila da nam pomogne da zadržimo više frekvencije koje nas povezuju s nasom dušom.

CVJETNE ESENCIJE U PRAKSI

Osnovni princip Bahove treapije je da se njome tretira čovek a ne bolest. Tako se u odabiru odgovarajućih esencija pristupa individualnoj terapiji koja se određuje na osnovu iscrpnog razgovora s pacijentom. Terapeut određuje individualnu esenciju ili kombinaciju esencija koje najpribližnije odgovaraju stanju pacijenta na njegovom duhovno-mentalno-emotivnom i fizičkom nivou.

Pravilno odabrane esencije asistiraće osobi da se vrati u stanje veće svjesnosti svojih problema i u stanje veće harmonije na svim nivoima. Sam proces uzmanja bahovih kapi kod najveceg broja ljudi prati i put samospoznaje i veće svijesti o sebi i svom mjestu u Univerzumu.

Negativna mentalna i emotivna stanja, kao što su npr. strah, nedostatak samopouzdanja, gorčina, bijes, nestaju i ustupaju mjesto  sreći, hrabrosti, vjeri, praštanju  i ljubavi.

Cvjetne esencije se mogu koristiti i preventivno u situacijama stresnih događaja, da bi preduprijedile negativno dejstvo stresa na naš organizam. Vjerovatno najpopularniji Bachov preparat u tu svrhu je „Rescue remedy” cvjetna kombinacija za stanja uznemirenosti, anksioznosti, panike i  straha,  kao posljedica  loših vijesti, svađe, nesreće, straha od ispita ili javnog nastupa, posjete zubaru ili ljekaru pred operaciju.

Rescue remedy pomaže da se ove emocije i stanja ublaže ili otklone, i da se osoba vrati u stanje mira i ravnoteže.

Dr Snežana Tomić, homeopat