Apgar test

0
1410

apgarApgar test je test ocjene vitalnosti novorođenčeta. Ustanovila ga je dr Virdžinija Apgar, anesteziolog i pedijatar  1952. godine . Ovo je veoma jednostavan test koji mjeri osnovne parametre kod novorođenčeta ocjenom od  0 do 2, koje se potom sabiraju i daju vrijednosti rangirane od 0 do 10.

Parametri apgar testa

BOJA KOŽE može biti blijeda, cijanotična ili ružičasta, SRČANI RAD gotovo odsutan, znatno ili lakše usporen, sve do preko 100 otkucaja u minuti, POKUŠAJI DISANJA – nema disanja, pokušaji disanja ili  dijete „vrišti”  MIŠIĆNI TONUS  može u potpunosti nedostajati ili biti znatno izražen,  REFLEKSI mogu biti potpuno ugašeni, oslabljeni ili normalni. Vrijednost svakog od ovih znakova ocjenjuje se pojedinačno ocjenom 0, 1 ili  2 a ukupan zbir svih ocjena se sabira dajući uvid u stanje novorođenčeta.

Vrijednosti apgar testa

Vrijednosti apgar testa su rangirane od  0 do 10, gdje je od  0 do 3 ocjena novorođančeta rođanog u teškoj asfiksiji  i potrebna mu je neodložna pomoć, od 4 do 6 vrijednost kod novorođenčadi sa slabije izraženim znacima asfiksije (zahtijevaju neke od mjera reanimacije)  i od  7 do  9 znaci vrlo lake depresije kod  novorođenčeta, a 10 je optimalna vrijednost  novorođenče je u odličnoj kondiciji i neophodna mu je samo rutinska njega u porođajnoj sali.

Čemu služi apgar skor?

Ocjene u prvom i petom minutu života zajedno čine apgas skor. Procjena se može vršiti i u desetom minutu ako su prve dvije ocjene niske. Sve  ovo  ima za cilj bržu i precizniju orjentaciju  o stanju djeteta neposredno nakon  rođenja i potrebi za dodatnom ili hitnom medicinskom njegom.

Često se stanje novorođenčeta vrlo brzo popravi pa je skor odličan već u petom minutu, što ukazuje na dobru sposobnost adaptacije. Ukoliko  poslije pet minuta apgar skor ostane manji od  7 – bebi je obično potrebna dodatna medicinska njega.

NIZAK APGAR SKOR SE U NEKIM SITUACIJAMA MOŽE OČEKIVATI

– ako je porođaj  znatno prije termina (preterminska novorođenčad imaju niži tonus, „nezrela pluća“ što im otežava disanje …);

– u slučaju porođaja uz primjenu neke od anestezioloških tehnika (ljekovi primijenjeni kod majke putem krvi dospijevaju i do fetusa, pa mogu izazvati  laku  depresiju nakon rođenja, što može da utiče na ocjenu, posebno u prvom minutu);

– kod produženih, teških porođaja (zamoreno novorođenče ) kao i

– kod novorođenčadi iz visokorizičnih trudnoća.

Porođajne povrede novorođenčeta, kao i prisustvo  urođenih  anomalija u toku porođaja  mogu takođe uticati  na vrijednost ocjene.

Tokom trudnoće kod roditelja  miješaju  se  osjećanja sreće i iščekivanja sa brigom i strepnjom da li će porođaj proteći bez komplikacija, da li će beba biti dobro na rođenju i kakav će biti njen dalji psihomotorni razvoj. Visok apgar skor na rođenju za roditelje znači da je beba uspješno prebrodila svoje prve korake i da nema rizika za njen dalji rast i razvoj. Informacije o značaju i načinu njegovog određivanja navode na sljedeće zaključke:

– apgar skor je subjektivna metoda – nije potpuno prilagođen prijevremeno rođenoj djeci  – apgar skor u prvom minutu služi isključivo osoblju u porođajnoj sali – iako mnoge bebe dobijaju „čistu desetku“ relno je mali broj beba koje zaista imaju ocjenu 10 u petom minutu, a pogotovu u prvom – ocjena 8 ili 9 je odlična ocjena koja ima istu vrijednost kao desetka – cilj osoblja u porođajnoj sali ne treba da bude da sve bebe dobiju čistu 10-ku, već da se apgar skor realno procijeni jer je to u interesu djeteta i njegovih roditelja (beba je npr. imala 6 u 1. min.  a 8 u 5. min. bez primjene posebnih mjera, roditelji nemaju razloga za brigu ) – apgar skor u 5, 10 i 30 minuta pruža bolji uvid u adaptaciju novorođenčeta  na ekstrauterini život i ima bolju prognostičku vrijednost u pogledu preživljavanja i kasnijeg neurološkog stanja djeteta. Niska ocjena je signal pedijatru da se intezivnije prati psihomotorni razvoj beba kroz razvojno savjetovalište.

Imajući u vidu pomenuta ograničenja APGAR  skora, u stručnim krugovima postavlja se pitanje da li nam je on i dalje potreban. Preovladava mišljenje da APGAR skor treba zadržati,  imajući u vidu njegovo realno mjesto i ulogu.

Dr Snežana Grubač, pedijatar neonatolog
Opšta bolnica Nikšić