Endokrinološka radionica – najava

0
171

Poštovani, pozivamo Vas da prisustvujete webinaru

Endokrinološka radionica

27. marta 2021. godine (subota) u 10,00h

(Podgorica, Danilovgrad, Kolašin)

                                                              A G E N D A

Moderator: Dr sci. med. Sreten Kavarić

10:00-10:15 Predijabetes – zašto je bitno otkriti na vrijeme

                     (ciljne vrijednosti, kriterijumi i dijagnostičke procedure)

                     Prof. dr Snežana Vujošević (KCCG)

10:15-10:30  Značaj rane dijagnostike Diabetes mellitusa-a tip 2

                     (ciljne vrijednosti, kriterijumi i dijagnostičke procedure)

                     Dr Aleksandar Đogo (KCCG)

10:30-10:45 Značaj pravovremenog uključivanja terapije kod pacijenata      

                     sa predijabetesom i dijabetesom

                     Dr sci. med. Sanja Medenica (KCCG)

10:45-11:00 SGLT2 kao terapijski izbor kod pacijenata sa DM tip 2

                     Ass. dr Emir Muzurović (KCCG)

 

11:00-11:10 Pauza

 

11:10-11:50 RADIONICE

Moderator: Dr Đorđije Krnjević

Radionica 1 – Dr Elzana Čikić i dr Sanja Radoman (KCCG)

Radionica 2 – Dr Olivera Bošković (KCCG)

Radionica 3 – Dr Valentina Kalinić i dr Zlata Kovačević (KCCG)

Radionica 4 – Dr Aleksandra Grubović (KCCG)

 

11:50-12:10 Pitanja i zaključci sa skupa

 

Webinar je sertifikovan kod strukovnih komora

Učešće možete prijavite na email 08flaer@gmail.com

ili na telefon (ili viber) br 067395032 

 

    Organizator: