ESTETIKA LICA U FOKUSU

0
487

Dr Milenović je u okviru svog predavanja predstavio i slučaj iz svoje prakse koji se odnosi na dermoabraziju mladeža na nosu. Prema riječima dr Milenovića nakon uzetog patohistološkog uzorka tkiva i urađene dermoabrazije postignut je izvanredan efekat kod mlade pacijentkinje.

Dr Mirko Popović je na stručnom skupu govorio na temu „Medikolegalni aspekti estetskih operacija lica.“

„Specifičnost estetske operacije lica je u tome da je pacijent zdrav. Možda pacijent ima određene psihološke probleme i teškoće u vezi sa svojim izgledom, ali je somatski zdrav. Ono što je još karakteristično za estetske operacije je da postoji širok raspon zahtjeva od strane pacijenta. Ti zahtjevi su najčešće bazirani na laičkim opservacijama i reklamama. Ključni i glavni motiv za operaciju je kada je nesporno da postoji određeni estetski problem koji bi trebalo riješiti,“ rekao je dr Popović.

„Podesan pacijent je onaj za koga se poslije brižljivog kliničkog ispitivanja utvrdi da je u stanju da izdrži odgovarajući zahvat. Podesnost podrazumjeva i očekivanje ili nadanje da se određenom terapijskom mjerom pacijentova bolest izliječi ili ublaži. Kod estetskih operacija to podrazumjeva realna očekivanja od operacije. Međutim, postoje razna nerealna traženja od pacijenata. Kontraindikacije estetskih zahvata su: nekompletna obrada, psihijatrijski poremećaji, raniji zahvati koji nijesu ni najmanje zadovoljili pacijenta, pacijent želi korigovati deformaciju koja je znatno manja od druge uočljivije i konfuzni i nejasni zahtjevi za korekciju. Hirurg je dužan da pacijentu predoči očekivani rezultat, neželjene posljedice i komplikacije i da se obavezno, poslije detaljnog upoznavanja, potpiše dokument o pristanku na zahvat,“ kazao je dr Popović.

„Problemi mogu da nastanu u slučaju kada je pacijent očekivao mnogo više od onoga što je dobio i kada je ljekar dao velika i široka obećanja. Uvijek treba ostaviti rezervu, ali ne kao vid alibija za loše urađeni posao nego kao onaj dio na koji realno ne možemo da utičemo. Rezultatom može da bude nezadovoljan pacijent, ljekar ili oboje,“ rekao je dr Popović.

U svom predavanju dr Popović je naglasio da zadovoljstvo pacijenta predstavlja osnovni kriterijum uspješnosti estetske operacije. Međutim, kako je dr Popović pojasnio, i određeni medicinsko-tehnički kriterijumi moraju biti zadovoljeni da bi se operacija smatrala uspješnom.