FARMACEUTI I PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA KROZ INFORMACIONI SISTEM

0
408

Uspješnom realizacijom projekta “Povezivanje informacionih sistema CALIMS i MONTEFARM – Elektronska prijava neželjenog dejstva lijeka”, farmaceuti iz zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm” od 01.07.2016. imaju mogućnost da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prijave direktno, kroz informacioni sistem koji koriste u svakodnevnom radu. Prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova kroz integralni informacioni sistem zdravstva (IISZ) predstavlja jedan moderan, unaprijeđen i prije svega komforan način prijavljivanja. Medicina i farmacija postaju sve više digitalne, prisutna je prava revolucija informacionih tehnologija kojima se htjeli ili ne htjeli moramo prilagođavati, ako želimo da pratimo svjetske trendove i u kontinuitetu unapređujemo svoj rad. Prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova je vrlo značajan segment racionalne primjene ljekova. Stvarna iskustva zdravstvenih radnika i pacijenata sa primjenom određenog lijeka u Crnoj Gori, predstavljaju vrlo značajne informacije o lijeku i upotpunjuju sliku u pogledu njegove bezbjednosti i efikasnosti. Nekada jedna prijava može biti signal i dovesti do toga da se na bezbjednost određenog lijeka gleda na jedan drugi način, koji može rezultirati izmjenama postojećih referentnih informacija o lijeku, u smislu dodavanja novih neželjenih dejstava, upozorenja i mjera opreza, kontraindikacija i slično. Raduje nas činjenica da se farmaceuti u Crnoj Gori sve više uključuju u proces farmakovigilance i u svemu tome vide sopstveni interes, u smislu kontinuirane edukacije, konkurentnosti i spoznaje novih informacija o bezbjednosti određenog lijeka. Montefarm je zdravstvena ustanova koja okuplja najveći broj farmaceuta, koji su zbog direktnog kontakta sa pacijentom vrlo značajan izvor informacija o bezbjednosti primjene ljekova u Crnoj Gori. Rezultati poslednjeg izvještaja o rezultatima prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova u 2015. godini, ukazuju na statistički značajan porast učešća farmaceuta u ovom procesu. Za očekivati je da puštanjem u rad elektronske prijave neželjenog dejstva lijeka, broj prijava, koje proslijede farmaceuti iz Montefarma, bude još veći. što je zapravo cilj ovog projekta. Dosadašnje iskustvo sa prijavljivanjem neželjenih dejstava od strane ljekara, kroz informacioni sistem domova zdravlja i opštih bolnica, potvrđuje da ovaj način prijavljivanja predstavlja najbrži, najkomforniji i najsigurniji način prijavljivanja neželjenih dejstava. Prijavljivanjem neželjenih dejstava putem informacionog sistema, olakšava se, ujedno i ubrzava unošenje podataka od strane farmaceuta, jer se značajan set podataka, koje bi bilo neophodno ručno unijeti na obrascu za prijavu neželjenog dejstva, automatski prepisuje iz informacionog sistema. U samoj formi za prijavu, farmaceutima su dostupni kontakt podaci zaposlenih u odjeljenju za farmakovigilancu, koji su im na raspolaganju za svaku stručno i tehničku pomoć u vezi sa prijavljivanjem neželjenih dejstava ljekova. Prije zvaničnog puštanja u rad elektronske prijave neželjenog dejstva lijeka, sprovedena je u organizaciji CALIMS obuka farmaceuta-budućih korisnika nove forme za prijavu neželjenog dejstva lijeka. Svi polaznici obuke su, uz pomoć zaposlenih u odjeljenju za farmakovigilancu,uspješno testirali novu formu za prijavljivanje i pokazali izuzetno interesovanje i spremnost da je u budućnosti koriste. Na obuci je ukazano i na činjenicu da je uspješna realizacija projekta “Povezivanje informacionih sistema CALIMS i MONTEFARM – Elektronska prijava neželjenog dejstva lijeka”, još jedan korak više u unapređenju saradnje CALIMS i farmaceuta, što konačno unapređuje javno zdravlje i doprinosi boljoj bezbjednosti pacijenata. Kroz diskusiju i brojna pitanja koja su postavljali, farmaceuti su pokazali zainteresovanost, pružili CALIMS vrlo značajne informacije o svakodnevnim aktivnostima u izuzetno odgovornom poslu koji obavljaju. Sve prijave neželjenih dejstava ljekova koje dobije od svih zdravstvenih radnika, u skladu sa zakonskom obavezom praćenja bezbjednosti ljekova u prometu i detekcije svake promjene u odnosu koristi i rizika njihove primjene, CALIMS stručno procjenjuje, analizira i prosleđuje u bazu podataka Svjetske zdravstvene organizacije. Crna Gora od 2009. godine predstavlja punopravnu članicu programa globalnog praćenja neželjenih dejstava ljekova. Veći broj prijava neželjenih dejstava ljekova, odgovarajućeg kvaliteta, tj. sa dovoljno informacija o prijavljenom slučaju, predstavlja najznačajniji indikator kvaliteta nacionalnog sistema farmakovigilance, tj. svaka dodatna prijava je ujedno i dodatna informaciju o lijeku za pacijente i zdravstvene radnike, što konačno dovodi do bezbjednije primjene ljekova u Crnoj Gori.

CALIMS će nastaviti sa kontinuiranim podsticanjem prijavljivanja sumnji na neželjena dejstva ljekova od strane zdravstvenih radnika i predstavnika proizvođača ljekova.

Prijavite neželjena dejstva ljekova i učinite ih bezbjednijim za svakoga!

Mr ph Maja Stanković
Agencija za ljekove i medicinska sredstva
Odjeljenje za farmakovigilancu