Fileri

0
685

fileriKorišćenje injektibilnih filera je postao jedan od najtraženijih minimalno invazivnih tretmana za obnavljanje izgubljenog volumena lica, koje je nezustavljiva ali odloživa posljedica starenja. Svima koji se bave ovim tretmanima jako su poznati trougao mladosti i starenja. Pod uticajem gravitacije i normalnih fizioloških procesa dolazi do gubitka masnih jastučića u licu, koji svoj značaj dobijaju tek zadnjih nekoliko godina, te do gubitka tonusa mišića. Sve to za posljedicu ima pad tonusa kože i potkožnog tkiva, preraspored prirodnih linija, bora i brazdi, što uz igru svjetlosti i sijenki ljudsko oko doživljava kao odraz starenja.

Goveđi kolagen je imao ograničenu upotrebu što zbog svog brzog razlaganja, što zbog potencijala za alergijske reakcije. Početak upotrebe filera hijauronske kisjeline (HA) unio je svojevrsnu revoluciju u svijet estetske hirurgije. Trenutno se pored HA koriste još kalcijum hidroksi apatit (CaHA), poli L mliječna kisjelina (PLLA) kao i polimetilmetakrilat (PMMA). U fazi ispitivanja su još neki preparati.

Kalcijum hidroksi apatit (CaHA)

CaHA je biostimulišući filer. Molekuli CaHA raspoređeni u loptaste formacije suspendovane su u vodenastom gelu. Preparat se injektira sa iglom 27G.  Preporučljiva je upotreba kanila radi smanjivanja rizika od oštećenja neurovaskularnih struktura. Upotreba topijskih anestetskih preparata ili mini regionalnog bloka je nekada potrebna. Koristi se za popunjavanje najdubljih bora i brazdi. Jedan od glavnih proizvođača CaHA preporučuje kao nezamjenjiv za rješavanje opuštene kože nadlanica. Obzirom na anatomske predispozicije, visoka obučenost i stručnost u tretiranju ovih regija je imperativ. Obzirom da se radi o jako gustom proizvodu, upotreba oko podočnjaka i usana se ne preporučuje. Ne postoji enzim za razlaganje. Plasira se i injektira subdermalno i prepriostalno. Filer je vidljiv na Rtg i CT snimcima.

Poli L mliječna kisjelina (PLLA) Poly-L-Lactic Acid

PLLA je takođe biostimulišući filer. Sastoji se od liofiliziranih kristala PLLA suspendovanih u void. Preporuka je da se preparat pomiješa sa lidokainom pred upotrebu. Višestruki tretmani su potrebni dok se ne postigne adekvatna sinteza kolagena, i to 3 do 5 tretmana. Buster doze su preporučljive svakih 1-3 godine. Preporučuje se upotreba kanila 25 ili 26G uz upotrebu topijskih anestetskih preparata ili mini regionalnog bloka. Koristi se za obnavljanje volumena kod ostarjelih atrofiranih lica. “Off-label” indikacije podrazumijevaju tretiranje bora regije dekoltea, strija i udubljenja kod celulita. Kao i CaHA, injektira se u subdermalni i prepriostalni sloj. Lako se stvaraju grumuljice i granulomi ako se aplicira suviše površno. Preporučuje se masiranje 5 puta dnevno po 5 minuta 5 dana – (555). Okluzija krvnih sudiva bilo direktno u krvni sud ili kompresija spolja se mora izbjeći.

Polimetilmetakrilat (PMMA)

Polimetilmetakrilat (PMMA) je trajni filer. Ovaj gusti gel mora se držati u frižideru. Koristi se sa iglom ili kanilom 26G. Iste preporuke važe za anesteziranje kao za prethodne filere. Ne preporučuje se pretjerana korekcija već fazno dodavanje. Obzirom na trajnost, preporučuje se samo tretiranje najdubljih bora. Na tržistu postoje i preparati koji sadrže 98% fiziološkog rastvora, koji se u određenoj mjeri resorbuju, pa se kao takvi koriste za augmentaciju dojki i zadnjice. Ne preporučuje se “fan” tehnika već isključivo bolus. Preporučuje se kožna proba pred upotrebu jer neki preparati sadrže goveđi kolagen. Ne koristi se oko očiju i usta. Generalno, na licu se koristi izuzetno pažljivo. Takođe, injektira se duboko ispod kože ili preperiostalno. Iste predostrožnosti važe u pogledu vaskularnih komplikacija. Ne postoji enzim za razlaganje.

O kraljici filera, hijaluronskoj kisjelini, više u sljedećem broju.

Dr Duško Marković*
Specijalizant plastične i estetske hirurgije
Klinički centar Crne Gore

* Član ISAPSa-Međunarodnog udruženja za plastičnu estetsku hirurgiju