MoMSIC – volonterska organizacija studenata Medicinskog fakulteta

0
603

MomiscMoMSIC (Montenegrin Medical Sudents International Commitee) je volonterska nevladina organizacija pri Medicinskom fakultetu u Podgorici, bavi  se javnim i reproduktivnim zdravljem, ljudskih pravima i mirom, kao i međunarodnim razmjenama studenata.  Punopravni smo član IFMSA (International Federation Medical Students International Association) u okviru koje obavljamo svoje aktivnosti. IFMSA je najveća studentska organizacija na svijetu, koja broji više od milion i tri stotine hiljada članova – studenata medicine širom svijeta.

Postojimo već 11 godina i sa ponosom ističemo da smo do sada omogućili preko 600 razmjena za studente našeg fakulteta, ugostili preko 750 studenata iz cijelog svijeta, organizovali brojne aktivnosti koje se tiču javnog zdravlja i borbe protiv AIDS-a, kao i brojne humanitarne akcije, a u martu 2017. godine smo bili organizatori i domaćini 66. Generalne skupštine IFMSA, čime smo stekli posebno važno mjesto među članicama.

U toku je realizacija projekta pod nazivom “MS does not stop me!” čiji se cilj ogleda u podizanju svijesti crnogorske javnosti o problemima sa kojima se susreću oboljeli od Multiple skleroze, kao i značaj aktivne participacije svakog pojedinca u životima oboljelih. Skup aktivnosti predviđenih ovim projektom direktno ali i indirekto djeluje kako na oboljele, tako i na svakog pojedinca/instituciju. Sa jedne strane, cilj je razbiti sve predrasude i stereotipe o oboljelima i uticati na njihovu demarginalizaciju, a sa druge, pružiti im adekvatnu podršku i pridružiti im se u borbi koja im je, bez njihove volje, propisana.

Projekat je nastavak saradnje iz decembra prošle godine, kada smo sproveli istraživanje i na osnovu 1068 anketiranih građana shvatili da je situacija krajnje alarmantna i da većina naših sugrađana ima velike zablude kada je u pitanju Multipla skleroza. Primjer predstavlja ubjeđenje 24% anketiranih građana koji misle da je Multipla skleroza zarazna-prenosiva  bolest. Znamo da to nije tačno, a ubjeđenje da je nešto zarazno,  dodatno stigmatizuje pacijente i dodatno ih socijalno izoluje! Sljedeći primjer je da 95% građana misli da u Crnoj Gori ne postoji savremena terapija za liječenje Multiple skleroze i da oboljeli treba da se liječe u inostranstvu. Opet, veliki problem je to što ljudi ne znaju da se liječenje Multiple skleroze u Crnoj Gori ne razlikuje značajno od liječenja u najrazvijenijim zemaljama, a kada je dostupnost efikasne i savremene terapije u pitanju,  možemo slobodno reći da je situacija bolja od većine zemalja u region, gdje oboljeli nemaju ovako kvalitetan pristup novim i efikasnijim ljekovima. Neinformisanost o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću oboljele osobe, nedostak podrške oboljelima, kao i njihovim porodicama, neinformisanost o značaju rane dijagnostike i ranog liječenja u cilju postizanju boljih rezultata liječenja, needukovanost stanovništva u prepoznavanju ranih simptoma, kao i značaju njihovog ranog otkrivanja –  je nešto što smo uočili kao glavne probleme sa kojima se srijeću oboljeli od MS-a. Rezultati naše ankete pokazuju veliku diskriminaciju pacijenata sa MS-om i samim tim i osuđuju pacijente na predaju bitke koju mogu dobiti. Sve nas je to motivisalo da pokrenemo Nacionalnu kampanju za borbu protiv multiple skleroze.

Naši volonteri su učestvovali prošle godine na sastanku Udruženja neurologa Crne Gore gdje su imali prilike da čuju mnogo o Multiploj skelrozi, gdje su predavači bili i profesori Gavin Giovannoni i Thomas Berger. Entuzijazam starijih kolega u borbi sa ovom bolešću prenio se na cijeli tim MoMSIC-a, koji je shvatio da može mnogo da uradi u Crnoj Gori.

Multipla skleroza (MS) predstavlja neurodegenerativnu, autoimunu bolest koja prvenstveno napada mozak i kičmenu moždinu (CNS). U multiploj sklerozi napadnuti su neuroni u CNS-u, tj. aksoni, dugački produžeci  nervnih ćelija na kojima pojedini djelovi  mijelinskog omotača zapaljenski reaguju i propadaju. Kad je određeni dio mijelinskog omotača zapaljen i oštećen, prenošenje impulsa kroz   akson   je poremećeno, usporeno ili isprekidano. Ovo slabi ili blokira signale, što dovodi do poteškoća u normalnom funkcionisanju mozga i/ili kičmene moždine. Najčešće pogađa populaciju od 20-40 godina, a nešto veći procenat žena obolijeva.

Jedan od slogana naše kampanje je ‘’Vrijeme je važno u Multiploj sklerozi’’.  Prva oštećenja CNS-a se mogu javiti čak i prije pojave simptoma bolesti. Mnoge studije pakazuju da se bolji ishod liječenja i značajno smanjenje invaliditeta postiže liječenjem u početnoj, ranoj fazi bolesti. Rano liječenje i ograničavanje širenja zapaljensog procesa pomaže da se oštećenje nervnih vlakana ograniči i smanji gubitak nervnih ćelija.

Ishrana, fizička aktivnost i očuvanje kognicije kroz takozvani koncetp moždanog zdravlja uveliko doprinose da se oboljeli osjećaju i budu bolje. Ali moramo napomenuti da su to sve dodatne stvari koje moraju pratiti odgovarajuću terapiju da bi se zaokružio jedan sistem očuvanja moždanog zdravlja.

Mi smo u martu posjetili Bijelo Polje, Cetinje, Nikšić i Podgoricu, a u planu je da do kraja kamanje posjetimo Bar i Pljevlja i tako pružimo, kroz informativno edukativne aktivnosti, građanima priliku da saznaju nešto više o bolesti, da razbiju predrasude ukoliko su ih imali i da budu podrška oboljelima u borbi protiv ove bolesti.

Iz MoMSIC-a želimo da poručimo oboljelima od Multiple skleroze da nijesu sami, da smo uvijek tu da ih podržimo, da zajedno olakšamo jedni drugima koliko možemo, ali ono što je najvažnije želim da poručim jeste da oboljeli treba da se jave ljekaru, da započnu liječenje što prije jer će jedino na taj način imati najveće benefite od samog liječenja.

Anis Šabotić, predsjednik MoMSIC