Hemofarm svrstan u kategoriju najboljih poslodavaca na nivou Evrope

0
865

Kompanija Hemofarm dobitnik je prestižnog priznanja „Najbolji poslodavac” (Top Employer) za 2022. godinu, i to u tri zemlje u kojima se nalaze proizvodni pogoni ove kompanije: u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Riječ je o jednom od najznačajnijih sertifikata u oblasti ljudskih resursa koje istoimeni institut sa sjedištem u Holandiji već 30 godina dodjeljuje kompanijama koje ispunjavaju stroge svjetske standarde u odnosu prema svojim zaposlenima.

U Srbiji je do sada ovo priznanje dobilo samo nekoliko kompanija, dok je Hemofarm jedina nagrađena poslovna organizacija u BiH i Crnoj Gori.

– Briga o zaposlenima jedan je od naših prioriteta, kao segment onoga što je svrha kompanije u okviru koje djelujemo – da budemo pouzdan partner za zdravlje ljudi. Top Employer sertifikacija Hemofarma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori znači da smo i od strane nezavisnog, visoko renomiranog sertifikacionog tijela prepoznati i svrstani u grupu najboljih poslodavaca. Ovo je veliko priznanje za sve nas, ali i obaveza za ubuduće – rekla je direktorka ljudskih resursa u Hemofarmu Tatjana Jovanović.

Kako je Štada grupa, u okviru koje posluje domaći Hemofarm, ovo priznanje dobila i u Njemačkoj i Rusiji, ova međunarodna kompanija svrstana je u kategoriju najboljih poslodavaca na nivou Evrope.

Proces akreditovanja u oblasti najboljeg poslodavca obuhvatao je brojne analize i provjere usaglašenosti procesa, procedura i praksi u domenu ljudskih resursa u odnosu na stroge kriterijume koji važe u oblasti kompenzacija i beneficija, zapošljavanja i razvoja zaposlenih, upravljanja karijerom i razvoja liderskih sposobnosti, obuka, procesa nagrađivanja, ali i održivog razvoja i mnogih drugih.