Histeroskopski skrecnig i benefiti u postupku IVF-a

0
2095

bebaProučavanje veoma složenog procesa usađivanja embriona je dovelo do saznanja da namjerno pravljenje defekata sluzokože materice dovodi do njenog pravilnijeg formiranja u narednom ciklusu i do povećanja procenta uspješnosti postupka vantjelesne oplodnje. Dakle, ova procedura zahtijeva da se prije ciklusa u kome se planira vantjelesno oplođenje, učini intervencija, obično u lokalnoj anesteziji ili bez nje. Inicijacija endometrijuma je u stvari postupak pri čemu ginekolog na samom endometrijumu pravi namjerne defekte, koji će posljedično povećati mogućnost implantacije u narednom ciklusu.

Može da se radi u postupku IVF-a sa stimulacijom ciklusa, aspiracijom i transferom, kao i često prije transfera zamrznutih embriona, a može i u spontanom ciklusu bez IVF-a.

Skrecing je engleski termin, što u prevodu znači zagrebati, i to je asocijacija da se na endometrijumu pravi neka vrsta plitkog defekta kao ogrebotina. Ustanovljene su razne metode screcinga, počev od katetera za embriotransfer kojima se zagrebe pa do histeroskopskog skrecinga.

Histeroskopski skrecing  je metod izbora u Centru za vantjelesnu oplodnju u Specijalnoj bolnici Codra. Ovaj način inicijacije endometrijuma ima prednost prije svega zato što, osim samog postupka lezije endometrijuma, imamo i efekat dilatacije kavuma uterusa, koja pojačava receptivnost endometrijuma.

Histeroskopski skrecing ima tri pozitivna efekta:

  1. Pojačana receptivnost endometrijuma izazvana širenjem šupljine kavuma usljed ubrizgavanja tečnosti pod pritiskom od 120 mm Hg tokom same procedure;
  2. Aktivacija endometrijuma inicirana lezijom koju napravimo u postupku, kao i smanjen imuni odgovor endometrijuma u smislu dobacivanja embriona;
  3. Sam defekt može da posluži kao svojevrsna prepreka u koju će embrion, spontano ili nakon embriotransfera da upadne, što smanjuje mogućnost da sklizne van kavuma uterusa.

Različite skole vantjelesne oplodnje imaju različite postupke pravljenja defekta na endometrijumu. Imamo varijente od uzdužnih defekata preko poprečnih, tupo pravljenje defekata ili upotreba dijatermije, itd.

U našoj ustanovi se pravi jedan defekat lučnog oblika između unutrašnjih ušća jajovoda, ali ponavljam, to je individualno i zavisi od ustanove do ustanove.

Treba naglasiti da postupci kao što su skidanje polipa odnosno mioma uterusa, resekcija septuma kao i druge procedure koje se rade histeroskopski, su takođe svojevrsan skrecing jer na taj način, odstranjenjem tumerfakta, ostavljate defekt na endometrijumu.

Ključna pitanja su – koliko efekat skrecinga se održava tj. da li samo na naredni ciklus ili duže, kao i koliko zaista skrecing podiže u znatnoj mjeri stopu implantacije.

Što se tiče efekta, smatra se da se on održava sigurno dva naredna ciklusa, eventualno duže, a što se tiče efekata tu su mišljenja podijeljena. Neke ustanove ga postavljaju kao zlatni standard a neke ne preferiraju. Moje je mišljenje da je istina između. Kod nas se uglavnom upotrebljava nakon prethodno neuspješnih postupaka IVF-a, gdje smo sigurni da su embrioni kvalitetni i da je moguće da je podloga tj. endometrijum uzrok neuspješne implantacije.

Dr Igor Gogić, ginekolog akušer
Bolnica Codra, Podgorica