III MEDICAL KONFERENCIJA

0
519

16

Završna IX sesija „Profesionalizam, potrebe za promjenama, izvrsnost, edukacija i plan za vlastiti razvoj i kompetencije, predstavljena je od strane predavača prof. dr Mike Rouse – Čikago, SAD i dr sci Arijane Meštrović, mr ph, Hrvatska. Prof. dr Mike Rouse, sa temom „Posvećeni kvalitetu – posvećeni promjenama“. „Apotekarska praksa, kao i obrazovanje potrebno za pripremu farmaceuta za praksu prošli su kroz dramatične promjene u poslednjih nekoliko decenija, a još više promjena se očekuje. Važno je osigurati da je pravi lijek došao u prave ruke, da je terapija optimalna, a pacijent siguran i u centru pažnje. Za farmaceuta, fokus se prebacuje sa samih ljekova na racionalnu farmakoterapiju s individualnim pristupom. Napretkom tehnologije i biomedicine upotreba ljekova ima sve veći potencijal, terapija je često složenija, a rizik od nepovoljnih ishoda ili neprimjernog odabira i/ili upotrebe ljekova može biti visok. Potreba za saradnjom izmedju ljekara i farmaceuta radi savjetovanja o odabiru i upravljanju terapije ljekovima je nužna, kako na individualnom nivou pacijenta, tako i na društenom nivou. Farmaceutski fakulteti moraju preduzeti temeljitu reformu svog nastavnog programa (strukture i procesa) u cilju pripreme diplomaca s potrebnim kompetencijama za pružanje usluge potrebne za dostizanje ciljeva savremenog zdravstvenog sistema. Osim struke i obrazovanja, treći sektor igra važnu ulogu kada je u pitanju unapređenje farmaceutske struke. To je regulatorni sektor, koji je po svojoj prirodi više konzervativan zbog svoje primarne uloge zaštite javnog ineteresa. Kako se uloge farmaceuta razvijaju i šire, regulatorna tijela takođe moraju sprovesti promjene. Dr sci Arijana Meštrović, mr ph – Pharma expert, Zagreb, Hrvatska, predstavila je temu „Implementacija farmaceutske zdravstvene zaštite“, u okviru koje je istakla da farmaceutska zdravstvena zaštita predstavlja farmaceutovo odgovorno pružanje sigurne i racionalne terapije pacijentu. Riječ je o profesionalnoj djelatnosti u kojoj farmaceut preuzima odgovornost za pozitivan ishod terapije ljekovima. Danas mnoge zemlje nastoje uklopiti taj novi koncept u svoj sistem zdravstvene zaštite. Takvi su pokušaji od velikog interesa nacionalnih i međunarodnih farmaceutskih organizacija.

Aleksandra Magdalinić