In vitro fertilizacija

0
737

Kako počinje liječenje?

Ultrazvučni pregled se izvodi kada pacijent stigne u Istanbul. Ovo ispitivanje treba da se poklapa sa trećim do petim danom ciklusa, ako je dugi protokol (ušmrkavanjem ili podkutano primijeniti Leuprolid acetat) ili drugi dan ciklusa, ako je planiran kratak antagonistički protokol. Ako nemate ciste i unutrašnja obloga materice je tanka, onda se liječenje pokreće. Možda ćete morati da radite test krvi kako biste provjerili nivo estrogena ako vaš doktor smatra da je to neophodno.

Koliko dugo ovaj tretman traje?

Ovaj tretman obično traje od 10 do 12 dana. Tokom ove faze od vas će biti zatraženo da dođete na periodične ultrazvučne preglede. Učestalost ovih ispitivanja će se povećati u toku liječenja. Kada se pokaže da su jaja zrela, konačno ubrizgavanje će se davati u određeno vrijeme i jaja se sakupljaju nakon približno 36 sati.

Koliko medikamenata je potrebno uzimati?

Količina ljekova koji se koriste za stimulaciju jajnika zavisi od starosti žene i njenih jajnika. Dok mlađe žene sa normalnim rezervama jajnika koriste manje količine, starije žene i žene sa smanjenim rezervama jajnika trebaju veće doze koje stimulišu jajnike. Varijacija u dozama lijeka može biti do dva puta.

Može li se liječenje otkazati?

Ako postoji neadekvatan odgovor od jajnika (slab odgovor) što znači da jajnici nisu proizveli dovoljno jaja da bi bili uspješni, onda se tretman može poništiti i ponovo pokrenuti drugim protokolom. Ponekad samo jedno jaje dobija dominaciju i sprečava rast drugih jaja (asinhroni rast). Ovo je još jedan razlog za ukidanje liečenja. Kada se stimuliše previše jaja (hiper-reakcija), može doći do sindroma hiper stimulacije jajnika ako se liječenje nastavi. Postoji nekoliko opcija koje se mogu koristiti u ovom slučaju

Stopa uspješnosti u Američkoj bolnici

Uspjeh zavisi od starosti žene i, ako je prisutno, prethodnih neuspješnih IVF/ICSI pokušaja. IVF je najuspješniji kod žena koje imaju manje od 35 godina života. U ovoj starosnoj grupi stopa trudnoće može biti čak 40% sa pojedinačnim i 55% sa dvostrukim prenosom embriona. Međutim, stopa trudnoće počinje da opada poslije 35 i još više nakon 39 godina. Teoretski, šansa za koncepciju iznad 45-te godine je nula.

 

Korisničke usluge Američke bolnice

Od prvih raspitivanja, pitanja i brige o medicinskim tretmanima za praćenje medicinske zaštite nakon povratka kući, članovi Američke bolnice su ovdje da pomognu pacijentima tokom svih faza njihove njege.
Za usluge ispod, molimo vas da kontaktirate American Hospital, International Patient Programs na +90 212 311 2020 ili e-mail: international@vkfah.org

• Koordinacija zakazivanja i pomoć pri prijemu u bolnicu za rutinsku i / ili preventivnu     medicinsku njegu.
• Koordinacija zakazivanja svih pacijenata sa specijalistima za konsultacije i medicinske procedure.
• Prethodna procjena ljekara, druga mišljenja i preporuke u vezi sa planovima liječenja.
• Unaprijediti finansijske i obračunske aranžmane, uključujući detaljne procjene.
• Aranžmani za obračun, detaljne procjene o finansijskim informacijama prije prijema.
• Preporuke hotela sa posebnim tarifama.
• Organizacija prevodilačkih usluga.
• Organizacija usluga VIP transfera.

Informacije:
MD Anderson centar, tel,: +90 (212) 444 3 777
tel: +382 67310337, mail: montenegro@kochealthcare.org