Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr simo milošević” Igalo

0
4369

simo milosevic igaloInstitut Igalo je jedna od najvećih i najpoznatijih ustanova za  fizikalnu, rehabilitacionu i preventivnu medicinu i talasoterapiju za djecu i odrasle na Mediteranu. Smješen je u centru Igala, na samom ulazu u Bokokotorski zaliv, jedan od najljepših mediteranskih zaliva, u neposrednoj blizini mora. Sa sjeverne strane se nalazi planina Orjen (1894m) koja spriječava prodor hladnih vazdušnih masa sa sjevera. Igalo ima blagu, mediteransku klimu sa suvim i toplim ljetima i blagim zimama, sa preko 200 sunčanih dana godišnje. Nalazi se na pola sata vožnje od  dva međunarodna aerodroma, Tivat i Dubrovnik.

Institut je osnovan 1949. godine od strane Ministarstva zdravlja NR Crne Gore, kao zdravstveno klimatsko lječilište, pod imenom „Jadransko prirodno lječilište“. Raspolagalo je sa drvenom kućicom  od 40m2.  Od ključnog značaja za nastajanje Instituta bili su  prirodni faktori: morski peloid, mineralna voda i klima. Institut  tokom  svog  razvoja  nije  rastao samo u prostoru i smještaju već je istovremeno  razvijao  svoj  kadar, “know how”, posebno u medicini, što ga je pozicioniralo u sam vrh evropskih  rehabilitacionih centara, a samo Igalo kao prepoznatljivu  destinaciju  zdravstvenog  turizma.

Institu Igalo ove godine slavi 70 godina postojanja.

 

Važni datumi u istorijatu Instituta:

–  1875. godine spisi  vojnih  ljekara  Austro-Ugarske  monarhije pominju  ljekovitost igaljske mineralne vode i blata, a 1910. dr Levi upućuje  memorandum  austougarskoj vlasti da se u Igalu osnuje lječilište.

–  1935. se prvi put potvrđuje ljekovitost igaljskog blata u Visch-iju (Francuska).

–  1970. postaje kolaborativni centar SZO.

–  1976. prerasta u Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, i potpisuje prve strane ugovore za liječenje pacijenata iz Švedske i Norveške. Završetkom novog objekta 1986. otvaraju se i druga strana tržišta: Holandija, Danska, Finska, Njemačka, Rusija, koji su i danas prisutni.

 

Danas Institut posjeduje 23 hektara zemlje, 4 smještajna objekta sa kapacitetom od preko 1.200 kreveta raspoređenih u dvokrevetnim, jednokretnim sobama i apartmanima,  sa većinskim pogledom na more. Zapošljava 669 (597 +72) radnika, od kojih 290 radi u medicinskom  sektoru, među kojima je: 36 doktora različitih specijalnosti, od kojih  3 doktora nauka, 4 magistara i 7 subspecijalista, 200 fizioterapeuta, 60 medicinskih sestara i ostalih saradnika u medicini.

Institut Igalo je nastavna baza Fakulteta primjenjene fizioterapije u Igalu  i završne godine Medicinskog fakulteta  iz Podgorice, Univerziteta Crne Gore.

Institut Igalo se bavi medicinskom rehabilitacijom, preventivnom medicinom (medicinskim wellnesom) i promocijom zdravlja. Od samog početka svog postojanja  Institut je efikasno kombinovao moderno sa tradicionalnim kroz dobro profilisane programe medicinske rehabilitacije i medicinskog wellnessa. Institut je specijalizovana ustanova za rehabilitaciju bolesnika sa reumatskim, neurološkim, kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, kao i za postraumatsku ortopedsku rehabilitaciju kod odraslih i djece. Poseban akcenat se stavlja na unaprijeđivanju zdravlja u okviru koga se sprovode programi preventivne medicine (za gojaznost, hipertenziju, dijabetes, osteoporozu) uvođenjem  zdravih stilova života.

Uspješnost primijenjenih medicinskih programa rehabilitacije potvrđuju 42. godina rada sa Norveškom, kroz državni program rehabilitacije zapaljenskog reumatizma. Institut Igalo je  više puta učestvovao na međunarodnim tenderima koje raspisuje država Norveška za liječenje pacijenata u inostranstvu, i u svakom je bio prvorangirani. Uspješnost Instituta  takođe potvrđuju i dvije prestižne nagrade koje je Institut dobio, nagradu Ljekarske komore Crne Gore “Dr Branko Zogović” kao najbolja medicinska ustanova republike, i nagradu kao najusješnija kompanija u oblasti zdravstva u jugoistočnoj Evropi.

 

Medicinski programi Instituta:

Rehabilitacioni programi:

 • Rehabilitaciju reumatoloških pacijenata

 • Rehabilitacija kardioloških pacijenata

 • Rehabilitacija pacijenata sa respiratornim oboljenjima

 • Rehabiliacija pacijenata nakon ortopedakih intervencija

 • Rehabilitacija pacijenata sa neurološkim oboljenjima

 • Rehabilitacija sportista

 • Rehabilitacija pacijentica nakon ginekoloških operacija (dojki i sek.steriliteta)

 • Rehabilitacija pacijenata sa oštećenjem periferne cirkulacije

 • Rehabilitacija djece

 • Rehabilitacija pacijenata sa dijabetes melitusom

 • Rehabilitacija pacijenata sa osteoporozom

Preventivni programi:

 • Kardiorespiratorni  check-up

 • Antistres program

 • Program mršavljenja

 • Detox program

 • Opšti preventivni program

 • Sport i rekreaciju

 • Beauty program

 

– Institut Igalo je nosioc ISO standarda ( ISO 9001/2016) od 2013. godine.

– Od 2018. godine Institut ima licencu od Ministarstva nauke za naučno-istraživačku djelatnost (NIR) u okviru kojeg su već u toku dva inovativna projekta. .

– U okviru Instituta je nedavno otvoren Centar  za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA, kao dio HISPA MNE i  HISPA međunarodnog udruženja. Osnovna ideja ovih centara jeste  visoko specijalizovana zdravstvena usluga očuvanja zdravlja. Korisnici usluga su bolesni ljudi koji imaju neregulisan ili neadekvatno regulisan krvni pritisak, hipertenziju pogotovo oni ljudi koji ne mogu tako lako da kod svojih ljekara rješe problem visokog krvnog pritiska, sa posebnim fokusom  na osobe koje imaju povišen kardiovaskularni rizik. To mogu biti i relativno „zdrave“ osobe koje nemaju posebno izražene simptome ali imaju problema poput gojaznosti,  stresa,  visokog krvnog pritiska, neadekvatne ishrane, ali  i zdrave osobe koje žele da očuvaju svoje zdravlje.