Interakcijom za rehabilitaciju

0
39839

[heading size=”6”]X Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine okupio brojne stručnjake[/heading]

Deseti po redu Mediteranski kongres fizikalne i rehabili­tacione medicine okupio je od 29. septembra do 2. oktobra u budvanskom hotelu Splendid oko 500 učesnika iz oko dvadeset zemalja „mediteranskog prstena”, ali i značajno šire. Zemlja organizator ovog događaja, koji se održava svake dvije godine u različitoj zemlji-članici mediteranskog Foruma fizikalne i rehabili­tacione medicine, bila je Republika Srbija, odnosno Udruženje fizijatara Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja te zemlje. To je ujedno bila i prilika da Udruženje fizijatara Srbije, na istom mjestu, uporedo održi i svoj XIII nacionalni kongres u ovoj oblasti medicine.

Na otvaranju X Mediteranskog kongresa fizijatara, u ime Ministarstva zdravlja Crne Gore prisutnima se obratio sekre­tar institucije, Zoran Kostić. On je izrazio podršku ovom skupu, i iznio uvjerenje da je ulaganje u nauku, transfer znanja i kontinu­iranu edukacija, ogromna vrijednost i dobrobit, kako za ljekare, tako i za pacijente.

– Želim da izrazim istinsku podršku ovakvom skupu, jer ovo je prilika da istaknemo značaj fizioterapeutske struke i njihovo mjesto i ulogu koju ova plemenita struka zauzima u promociji i unapređenju zdravlja ljudi, a sama činjenica da je 500 fizijatara iz mediteranskih zemalja uzelo učešće je potvrda važnosti ovog kongresa – kazao je on.

Kostić je istakao da ljekari za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu na ovim prostorima, baš kao i u svijetu, hoće da primjen­juju nove tehnologije i tehnike, da rade na standardizaciji i kvalitetu svoje prakse i obrazovanja, te da ravnopravno i stručno komuniciraju i dostojanstveno promovišu svoju struku. On je pohvalio profesionalnu predanost kojom fizijatri konstantno podstiču pacijente da u okolnostima ozbiljno narušene životne harmonije, uz podršku okoline, lakše prevaziđu bolest i da uz pomoć ljekarske stručnosti konstantno jačaju sopstvene kapacitete za otpornost i čvrstinu, u teškim životnim situacijama.

Rehabilitaciona medicina u mediteranskoj regiji: Inter­akcija za rehabilitaciju, bio je moto ovogodišnjeg Mediteranskog kongresa koji je okupio eksperte iz zemalja poput Italije, Španije, Portugalije, Francuske, Kipra, Turske, Makedonije, Bosne i Herce­govine, te naše zemlje. U najavi Mediteranskog kongresa, u ime organizatora, Predsjednica Udruženja fizijatara Srbije, prof. dr Milica Lazović, i aktuelni predsjednik Mediteranskog Foruma fizikalne i rehabilitacione medicine, prof. Jorge Latns, naveli su da sam moto označava neophodnost intenzivnije saradnje region­alnih udruženja fizikalne i rehabilitacione medicine u oblastima edukacije, protokola liječenja, istraživanja i legislative, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta rehabilitacionih servisa na nacionalnim nivoima.

– Fizikalna i rehabilitaciona medicina je jedna od najpozitivnijih i najdinamičnijih područja, što dovodi do razvoja novih metoda rehabilitacije, promocije istraživanja i uvođenja inova­tivnih programa. Sve ovo dovelo je do razvoja pomoćnih tehnologija, koje pomjeraju granice od običnih pomagala ka roboričkim i sofisticiranim elektronskim sistemima za stimulaciju, komunikaciju, edukaciju, kontrolu okoline i povećanu mobilnost. Nove tehnologije dovele su do smanjenja invalidnosti i povećale nezavisnost, a time i podigle stepen uključenostu i popravile kvalitet života hroničnih pacijenata – istakli su organizatori.

Stoga su, kako su saopštili, u tako dinamičnom području kao što je fizikalna medicina, kontinuitet znanja i razmjena mišljenja veoma važni. Za savremenog fizijatra je od neprocjenjive važnosti da konstantno i pažljivo posmatra sve što se događa u medicinskoj praksi i svijetu nauke, zaključili su oni.

Saradnjom do boljih rehabilitacionih servisa i većih benefita za ljekare i pacijente

Na X Mediteranskom kongresu fizijatara, ekipa magazina „Medical” razgovarala je sa jednim od pionira i osnivača Mediter­anskog Foruma fizikalne i rehabilitacione medicine i bivšim pred­sjednikom ove organizacije,prof. Nicolasom Christodoulouom, koji dolazi sa Kipra. Govoreći o ovogodišnjem skupu, on je kazao da je veoma zadovoljan sadržajem i kvalitetom predavanja i inter­aktivnih sesija na kojima je učestvovao.

– Na kongresu smo imali priliku da prisustvujemo sastan­cima i različitim stručnim programima, koji su organizovani na visokom novou, kroz naučna izlaganja i radionice, i kroz prezent­acije na posterima. Takođe smo imali i interaktivne sesije koje se tiču implementacije mreže istih rehabilitacionih servisa u svim Mediteranskim zemljama i razgovarali smo o tome kako pronaći najbolji model za harmonizaciju tih rehabilitacionih servisa, za dobrobit naših pacijenata – kazao je on.

Profesor Christodoulou održao je glavno predavanje na ceremoniji otvaranja kongresa, u kojem se osvrnuo na kreiranje Mediteranskog Foruma za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu, doprinos u stvaranju rehabilitacionih servisa u zemljama Medit­erana. On je bio i organizator i odgovorna osoba za interaktivnu sesiju vezanu za razvoj rehabilitacionih usluga. Pored ovoga, na kongresu je održana još jedna interaktivna sesija na temu istraživanja i edukacije na polju specijalnost. Prema njegovim riječima, kongres je bio prilika da se razmijene mišljenja, ukaže na probleme i pronađu rješenja i čuju različiti prijedlozi.