Ishrana u trudnoći

0
485

Zdrava ishrana majke znači i zdrava ishrana bebe

Prema mišljenju nutricionista i ginekologa, žena bi u toku trudnoće trebalo da dobije otprilike 12-16 kg. Opti­malna težina tokom trudnoće preciznije se određuje na os­novu indeksa tjelesne mase koji je žena imala prije trudnoće. Indeks tjelesne mase (ITM) predstavlja odnos težine i visine izračunat kao težina (kg) / visina (m2). Trebalo bi da žene čiji je ITM prije trudnoće bio veći, u toku trudničkog perioda dobiju manje na težini nego one čiji je ITM bio nizak.

Preporučuje se da tokom prva tri mjeseca trudnoće trudnica unosi istu količinu hrane kao prije trudnoće. Od čet­vrtog mjeseca pa nadalje unos energije je poželjno povećati za 200-300 kalorija dnevno.

Umjereno, postepeno i stalno dobijanje na težini sp­rečava pojavljivanje raznih komplikacija tokom trudnoće i porođaja: dijabetesa, visokog krvnog pritiska, proširenih ve­na, male težine bebe ili dugog i teškog porođaja nastalog usljed toga što je beba prevelika. Nedovoljno dobijanje na težini za trudnicu je jednako opasno koliko i višak kilograma, no taj se problem javlja mnogo rjeđe.

Anemija u trudnoći

Anemija ili malokrvnost – smanjenje broja crvenih krvnih ćelija – eritrocita, najčešće se javlja pri nedovoljnom unosu gvožđa u organizam. Gvožđe je važan element u stva­ranju hemoglobina, koji u crvenim krvnim ćelijama – eritroc­itima prenosi kiseonik.

Žene su najčešće anemične zbog loše ishrane i gu­bitka krvi tokom menstruacije, tj. u reproduktivnim godi­nama, kao i tokom trudnoće, zbog povećanja volumena krvi čak 50%. Količina krvi ubrzano raste zbog potreba bebe pa je potreba za gvožđem veća od količine uskladištene u orga­nizmu žene. Rezultat je pojava anemije.

Mnoge žene ulaze u trudnoću anemične. Razlozi mogu biti mnogobrojni. Primjer je držanje dijete, tj. nedovo­ljan unos vitamina i minerala; razmak između dviju trudnoća kraći od dvije godine; obilne menstruacije. U trudnoći ane­miju mogu izazvati često povraćanje, slaba ishrana i višeplodna trudnoća.

Gotovo 20 % trudnica ima anemiju. Blaga anemija ne povećava rizik od niske porođajne težine ili preranog rođenja djeteta. Priroda je razvila mnoge načine kako bi sačuvala bebe od negativnih posljedica anemije. Pred kraj trudnoće beba uskladištava potrebnu količinu gvožđa za prvih šest mjeseci svoga života, zato su i potrebe za gvožđem veće.

Prema mnogim istraživanjima, pri jakoj anemiji postoji rizik od preranog rođenja i niske porođajne težine. Ujedno, fetus u materici može pokazivati znake patnje jer dobija preko posteljice manje kiseonika. Dijete može i nasli­jediti anemiju.

Trudnice koje pate od anemije teško podnose krva­renje, teže se bore s infekcijom i ostalim problemima koji se mogu pojaviti za vrijeme porođaja.

Kako trudnice znaju da su anemične ?

Ako je volumen krvi, uključujući i hemoglobin (pro­tein u krvi koji prenosi kiseonik), nizak – smatra se da imate anemiju, odnosno da ste anemični. Najčešći uzrok anemije u trudnoći je nedostatak gvožđa u krvi. Kako je anemija prilično česta pojava, tokom trudnoće se najmanje dva puta testira. Rade se analize krvi i određuje nivo hemoglobina, na početku i pred kraj trudnoće, tj. najčešće u 7. ili 8. mjesecu trudnoće ili ako postoji sumnja i prije. Iako niste anemični na početku, anemija se može razviti tokom trudnoće.

Praksa koja postoji kod nas u Crnoj Gori jeste da se tokom trudnoće rade testiranja skoro svakog mjeseca tokom trudnoće, što nije baš u skladu sa većinom preporuka i značajno ne poboljšava sam tok i ishod trudnoće. Te analize obuhvataju: kompletnu krvnu sliku uključujući i određivanja nivoa hemoglobina, nivo šećera u krvi i analizu mokraće.

Najčešći simptomi anemije su umor, slabost, bljedilo. Ako je anemija jaka, može doći do nesvjestice, ubrzanog ili nepravilnog rada srca, nedostatka vazduha.

Naravno, ovi simptomi su uobičajeni tokom svake trudnoće, zato je važno savjetovati se sa svojim izabranim ginekologom čim osjetite neki od navedenih simptoma.

Pušenje može olakšati razvoj anemije. Anemiju će ubrzati i: loše balansirana ishrana, manjak unosa gvožđa i vitamina, manjak unosa folne kisjeline, konzumiranje alko­hola, pojedini lijekovi. Anemiju može uzrokovati i krvarenje hemoroida kao i krvarenje unutar želuca.

Mogući simptomi anemije:

• Slabost, nesvjestica, umor, teškoće pri disanju

• Bljedilo ili žutilo kože

• Moguće promjene u srčanim otkucajima

• Glavobolje i zaboravnost

• Mučnine ili bol u području abdomena

• Ponekad nema nikakvih očiglednih simptoma

Međutim, često ćete teško sami ocijeniti jeste li ane­mični pošto je većina navedenih simptoma normalna u odre­đenim razdobljima trudnoće.