Izazovi pandemije COVID-19 KCCG

0
325

Klinički centar Crne Gore predstavio publikaciju

„Izazovi Pandemije KOVID 19”

Klinički centar Crne Gore (KCCG) 5. juna o.g. je svečano, u hotelu Hilton u Podgorici, predstavio publikaciju Izazovi Pandemije KOVID 19. Publikacija predstavlja pisani trag o pandemiji koja je ugrozila živote svjetske populacije i borbi zdravstvenih radnika da sačuvaju zdravlje građana Crne Gore.

– Hvala što ste došli da zajedno posvjedočimo istini svakog slova koje je upisano u ovu publikaciju od nove organizanizacije rada KCCG, preko protokola liječenja pacijenata, saradnje sa državnim institucijama do naših iskustava i zaključaka, rekao je dr Jevto Eraković, direktor KCCG, uz zahvalnost što je ljekarima olakšano da ispoštuju Hipokratovu zakletvu u ovom vremenu novih izazova, s kojima smo se svi prvi put suočili.

– Nećete mi zamjeriti da se prvo obratim onima kojima je prvenstveno posvećena i namijenjena ova  publikacija našim herojima ljekarima i medicinskim sestrama i tehničarima Kliničkog centra Crne Gore, istakao je dr Eraković. Drage kolege, hvala vam što  ste se dostojanstveno držali zakletve “Da ćemo svoj život staviti u službu humanosti”, i što ni jednog trenutka nijeste posustali pred neizvjesnošću i brojnim nepoznanicama, dodao je dr Eraković.

– Donijeli smo prave i pravovremene mjere, usvojili akcione planove, formirali krizne štabove, nabavili medicinsku opremu i sve potrebne aparate. Ali sve to ništa ne bi vredjelo niti pomoglo da nije bilo vas, koji ste zajedno sa svima zaposlenima Kliničkog centra, predano i nesebično radili ne pitajući za uslove i radno vrijeme,bez pomišljanja na  slobodne dane, ostajući danima na odjeljenju. Porodica i prijatelji bili su nam u drugom planu,sve je bilo podredjeno zdravlju naših pacijenata.

Prethodni mjeseci su potvrdili da je ulaganje u naš zdravstveni kadar sigurna investicija u budućnost. Prethodni mjeseci su reafirmisali vašu sposobnost, hrabrost, predanost i nepokolebljivost da se zdravstveni rizici svedu na minimum, kazao je dr Eraković i dodao da su ovi mjeseci pokazali snagu ljekara, snagu svakog zaposlenog pojedinačno, snagu sistema i snagu države Crne Gore!

Dr Eraković istakao je da je posebnu čast raditi sa članovima Nacionalnog koordinacionog tima i sa kolegama iz drugih sektora.

– Proteklih mjeseci bila mi je posebna čast raditi i sa članovima Nacionalnog koordinacionog tima,sa kolegama iz drugih sektora. Možemo svi biti ponosni na atmosferu koja je vladala medju nama, na duh zajedništva, izgradjeno povjerenje, na veliki uloženi trud, na znanje koje smo pokazali, na smjelost, odlučnost, operativnost i efikasnost, na rezultete koje smo ostvarili. Kroz naš rad se pokazala i hrabrost i mudrost Crnogoraca da se uhvate u koštac i sa nevidljivim, kao i sa vidljivim neprijateljima. Zato bih iskoristio priliku da se sa ovog mjesta zahvalim u ime svih zaposlenih u Kliničkom centru, u ime naših zdravstvenih radnika koji su posao u uslovima pandemije odradili na evropskom i svjetskom nivou, prije svega  građanima Crne Gore na saradnji i podršci,  kao i kolegama iz regiona, i iz svih krajeva Svijeta  s kojima smo razmjenjivali iskustva,i koji su nam iskreno čestitali – rekao je dr Eraković.

– Medju njima su i mnoge kolege iz Srbije,koji su takođe vrijedno radili i koji se još danonoćno bore sa COVID19, i koji nam uz to svakodnevno  upućuju izvinjenja za neprofesionalne i zlonamjerne izmišljotine onih koji su u toj susjednoj prijateljskoj zemlji zaboravili na ljekarsku etiku i kodeks.Od njih su po neprimjerenom,diletantskom i zlonamjernom tumačenju zdravstvene situacije kod nas niže pali jedino njihovi državni zvaničnici,političari i mediji,što najbolje govori o njima samima.

Na kraju, još jednom hvala svim našim prijateljima, svim poštovaocima Crne Gore, svim njenim čuvarima, našoj Vojsci i Policiji, svima koji su redovno obavljali svoje odgovorne poslove i u vrijeme pandemije, svim donatorima iz zemlje i inostranstva.

– Ostaje kao dokaz neustrašive borbe medicinara, vojnika, policajaca, državnih i lokalnih službenika za očuvanje zdravlja njihovih sugrađana, zaključio je Eraković

Potpredsjednik Vlade i predsjednik NKT Milutin Simović je na predstavljanju publikacije čestitao zaposlenim u zdravstvu na pravovremenosti, odlučnosti i profesionalnosti.

– Iza svih nas je pet izazovnih mjeseci, stotine dana i stotine noći u kojima smo zajedno brinuli, kreirali i davali odgovore na globalni, još uvijek trajući, izazov COVID-19. Izazov i za ekonomski mnogo razvijenije države, sa mnogo jačim zdravstvenim sistemima. Danas, nakon svega toga, moje ocjene i zapažanja staće u tri poruke: Čestitam, hvala i nastavljamo, poručio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović na promociji publikacije “Klinički centar – Izazovi COVID 19”.

Simović je čestitao svim zaposlenim u crnogorskom zdravstvenom sistemu, a posebno u njegovom ključnom stubu – Kliničkom centru Crne Gore.

– Čestitam na iskazanoj pravovremenosti, odlučnosti, profesionalnosti i posvećenosti, čestitam na uspostavljanju i efikasnom funkcionisanju kriznog menadžmenta, čestitam na svemu ovome jer to bio izraz odgovornog i, dodaću, patriotskog odnosa institucije i zaposlenih u ovoj situaciji koja je bila ozbiljna prijetnja za zdravlje i živote naših građana, rekao je potpredsjednik Vlade.

Zahvalio je, takođe, svim zaposlenima u zdravstvenom sistemu Crne Gore, a posebno zaposlenima u Kliničkom centru.

– I onima koji su bili na prvoj liniji koji su brinuli i liječili COVID pacijente i svima ostalima koji su radili na drugim odjeljenjima i u granicama mogućeg obezbjeđivali pružanje ostalih potrebnih zdravstvenih usluga, koje se nijesu mogle odlagati. Zahvaljujem se pomoćnom osoblju u Kliničkom centru: u kuhinji, servirkama, higijeničarkama, osoblju na održavanju, vozačima, portirima, jednom riječju – svima. Zahvaljujem se na otvorenosti i profesionalnoj, ali prije svega ljudskoj komunikaciji sa pacijentima i porodicama onih koji su se liječili od COVID-a u Kliničkom centru, dodao je Simović.

Poručio je da su se oni, i onda kada uloženi napori nijesu dali rezultat za koji su se borili, morali suočavati sa činjenicom da se nije uspio spasiti ljudski život, što je bilo najsvetije i najvažnije.

– Zahvaljujem se na posebno vrijednom doprinosu koji je director KCCG dr Eraković pored liderske pozicije u Kliničkom centru, davao u radu NKT-a; Kriznom medicinskom štabu, svim njegovim brojnim članovima i posebnim timovima, na čelu sa prof. dr Rankom  Lazovićem – za doprinos u organizaciji i koordinaciji ukupnog zdravstvenog sistema Crne Gore; i prof. dr Marini Ratković, koja je pratila međunarodne protokole za liječenje COVID-a, pratila pacijente ne samo u Kliničkom centru, već i u ostalim COVID bolnicama”, naglasio je Simović.

A njegova treća poruka bila je: Nastavljamo kao i do sada zajedno.

– Nastavljamo da unapređujemo crnogorski zdravstveni sistem; Nastavljamo da unapređujemo kadrovski potencijal, da gradimo nove potrebne klinike, da nabavljamo novu savremenu opremu i da osvajamo najsavremenije metode liječenja; Nastavljamo da unapređujemo položaj i standard svih zdravstvenih radnika, jer to oni zaslužuju i to njima pripada. Nastavljamo zajedno da dajemo svoj puni nesebični doprinos napretku cijelog našeg društva – zaključio je Simović.

Klinički centar Crne Gore
Služba za odnose sa javnošću