Prevencija i liječenje bola u vratu

0
456

Mr Bojan Kraljević

Spec. primijenjene fizioterapije

Prevencija i liječenje bola u vratu uzrokovanog prekomjernim i neadekvatnim korišćenjem računara ili mobilnog telefona

Prekomjerno korišćenje telefona i računara može imati direktne posljedice po zdravlje, kao što su bolovi vratu, šaci, glavobolja, nesanica i sl. Moderna civilizacija se danas toliko oslanja na mobilnu komunikaciju, da se u pojedinim slučajevima može govoriti o pravoj zavisnosti.

Prisustvo poteškoća u predjelu vrata koji su uzrokovani prekomjernom upotrebom računara ili telefona najčešće podrazumijevaju dvostruki pristup:

 1. Vježbe za povećanje fleksibilnosti i snage mišića vrata,
 2. Postupci za poboljšanje posturalnih navika prilkom korišćenja računara, pametnih telefona i drugih sličnih elektronskih uređaja.

U cilju samopomoći, kada je riječ o prevenciji i smanjenju postojećih tegoba koje se javljaju u predjelu vrata, a izazvane su neadekvatnom upotrebom telefona, potrebno je:

 • Podići telefon;
 • Postaviti telefon i druge lektronske uređaje koji se koriste u niovu očiju, kako glava i vrat ne moraju biti savijeni prema naprijed;
 • Praviti česte pauze prilikom ubotrebe pomenutih uređaja;
 • Provoditi određeno vrijeme izbjegavajući upotrebu pomenutih uređaja ili savijenog položaja glave i vrata;
 • Ako je potrebno korstite alarm ili podjetnike koji će Vas navoditi da prekinete dugotrajnu nepožljnu upotrebu pomenutih uređaja, čime ćete prekinuti štetno statičko opterećenje u predjelu kičmenog stuba;
 • Uspravno stojite: adekvatan položaj upravljene brate sa lagano zabačenim ramenima prema pozadi, održava Vaš kičmeni stub i trub u neutralnom položaju;
 • Pobremeno dozirano protegnite vrat, kako biste olakšali bol u mišićima
 • Redovno vježbajte: snažna i fleksibilna leđa i vrat, dodatno su otporna da se suprostave opterećenju tokom prekomjerne upotrebe računara, pametnih telefona i drugih elektronskih uređaja. Određena istraživanja koja su sprovedena sa tinejdžerima, pokazuju rezultate koji upućuju na činjenicu da su oni koji su se bavili timskim sportovima, odnosno sportovima koji su uticali na povećanje izdržljivosti, imaju manju vjerovatnoću prisustva bola u vratu.

Uopšteno posmatrano, pronalaženje modela da se vrat i trup ponašaju aktivinije tokom svakodnevnih aktivnosti, najbolji su za prevenciju i smanjenje tegba u vratnog dijelu kičme. U praktičnom smislu, određivanje jednog kraćeg perioda za kontrolu poruka na telefonima ili mail-ova, umjesto višefrekventne navike da se pomenute aktivnosti obavljaju unutar svakog sata tokom dana, u mnogome će pomoći konačnom cilju – funkcionisanju bez bola u vratu, sa više vremena posvećenom sebi.

Kod bola u vratu koji je izazvan neadekvatnim prekomjernim položajem vratne kičme i glave tokom primjene telefona, računa ili sličnih elektronskih uređaja, mišićna neravnoteža se obično razvija na sljedeći način:

 • Duboki mišići prednje strane vrata postaju izduženi i slabi, dok se mišići sa zadnje strane vrata skraćuju;
 • Mišići u predjelu gornje dijela grudne kičme se izduženi, dok su mišići sa prednje strane trupa (grudni mišići) skračeni.

Svaki program vježbi koji dovodi do ublažavanja bola u vratu i korigovanja neadekvatnog položaja glave i vrata, nadalje dovodi do poboljšanja stanja u vezi pomenute muskularne neravnoteže. Najčešće, pomenuto obuhvata:

 • Kineziterapijski program vježbi jačanja i istezanja muskulature koji je kontrolisan i vođen od strane stručnog lica;
 • Kućni program vježbi, koji je prethodno vođen i kontrolisan od strane stručnog lica, koji pacijent samostalno izvodi u kičnim uslovima sa ciljem povećanja mišićne smage i fleksibilnosti mišića vrata.

Iako je svaki slučaj individualan, generalno možemo reći da se poboljšanje postojećeg stanja i preveniranje pomenutih tegoba, uglavnom odnosi na dugotrajno i kontinuirano primjenjivanje adekvatnog vježbanja.

Određena istraživanja ukazuju na činjenicu da primjena vježbi i istezanja u školskim uslovima mogu pomoći postizanju adekvatne posture gornjeg dijela leđa i vrata. Jedno od istraživanja sprovedeno je sa ciljem praćenja 130 tinejdžera sa položajem protruzije glave (glava u isturenoj poziciji, prema naprijed) i povijenim položajem ramena. Polovina ispitanika bila je podvrgnuta sprovođenju fizičke aktivnosti koja je uključivala i vježbe mišićnog redresmana. Poslije četiri mjeseca ispitanici koji su sprovodili ciljani program vježbi imali su značajne znake poboljšanja u predjelu vrata i ramena od ostatka ispitanika.

Zaključno, možemo reći da redovno sprovođenje vježbi u kombinaciji sa svjesnošću o adekvatnom položaju glave i vrata, odličan je način u sizbijanju tendencije razvoja bola u vratu uzrokovanog neadekvatnom posturom.