IZVJEŠTAJ CALIMS O PRIJAVAMA NEŽELJENIH DEJSTAVA LJEKOVA ZA 2015. GODINU (II dio)

0
448

 

 

 

 

 

Tabela 1. Najčešće prijavljena neželjena dejstva u 2015. godini

Zaključak

Sa 213 prijava na milion stanovnika Crna Gora se uvrstila na listu zemalja koje imaju efikasan sistem farmakovigilance, ispunivši nedostajući kriterijum koji je definisala Svjetska zdravstvena organizacija, a koji podrazumijeva prosljeđivanje više od 200 prijava na milion stanovnika godišnje.

CALIMS će nastaviti sa informisanje zdravstvenih radnika o značaju njihovog aktivnog učešća u sistemu spontanog prijavljivanja. Takođe, aktivnosti CALIMS će biti usmjerene ka većem učešću farmaceutskih kompanija u sistemu farmakovigilance, kao i ka prikupljanju većeg broja prijava koje se odnose na ozbiljna i/ili neočekivana neželjena dejstva koja bi potencijalno mogla biti signal za donošenje blagovremenih odluka od strane CALIMS, sve u cilju očuvanja javnog zdravlja i ranog otkrivanja potencijalnih rizika od primjene ljekova u Crnoj Gori.

Svaka spontana prijava važna je za bezbjednosnu procjenu lijeka, te naglašavamo važnost prijave svake sumnje na neželjeno dejstvo lijeka!

Nemanja Turković