JZU Dom zdravlja Nikšić

0
2303

Poštujući načelo prava na zdravstvenu zaštitu, kao temeljnog prava svih građana, prepoznali smo potrebu boljeg prilagođavanja dostupnosti svih djelova Doma zdravlja licima sa posebnim potrebama, pa će kroz saradnju sa resornim institucijama u toku ove godine biti obezbijeđena adekvatna dostupnost ovim licima.

Direktor, Dr Veselin Bulatović