JZU Opšta bolnica Nikšić

0
1787

 

niksic   Bolnica je smještena u centru grada pod Trebjesom, najveća je opšta bolnica u Crnoj Gori, ne samo po svojim kapacitetima, nego i po gravitacionom području koje joj pripada, zasigurno je jedan od kamena temeljaca crnogorskog zdravstva i važan dio istorije nikšićkog kraja.

Otvorena je imenom Knjeginja Zorka, Odlukom Vlade Knjaževine Crne Gore 11.decembra 1887. godine, u skromnim prostornim kapacitetima, sa deset bolesničkih kreveta i jednim doktorom, njen prvi upravnik je bio dr  Đuro  Kustudić. Sredstva za njeno otvaranje obezbijeđena su prodajom svadbenih darova knjeginje Zorke, najstarije ćerke Knjaza Nikole. U  periodu stare Crne Gore i periodu između dva svjetska rata u Nikšiću su radila poznata imena iz oblasti medicine, koja su svoja znanja sticali po evropskim metropolama:  Petrogradu, Moskvi, Beču, Gracu, Atini, Pragu, Ženevi i drugdje. Nikšićkom   bolnicom  su u   toku   njenog  dosadašnjeg postojanja rukovodili 24 upravnika i direktora, generacije koje su svoj život, pregalaštvo, znanje  i humanost posvetili onom što je ova bolnica danas.

Bogata tradicija duga 127 godina, jeste svjedočanstvo značaja, u isto vrijeme zadovoljstvo, ali i generacijski dug i  imperativ da nastavimo putem progresa, integrišući se na taj način u red modernih i savremenih opštih bolnica. Danas su kadrovski potencijali Bolnice  420 zaposlenih, od čega su 45 ljekari specijalisti, 3 ljekari subspecijalisti, 37 ljekari na specijalizaciji, 214 medicinske sestre. Stacionar je opremljen sa 278 kreveta, gdje se godišnje liječi više od  10.000 bolesnika, uradi  2.500 operacija, donese na svijet oko 1.000 beba, obavi preko 3.000 dijaliza, izvrši nešto više od 80.000 ambulantnih pregleda. U dijagnostici se na godišnjem nivou uradi oko 4.000 CT pregleda, oko 7.500 ultrazvučnih pregleda, preko 600 gastroskopskih pregleda, i više od 400 kolonoskopskih pregleda.

Strategija uspješnosti razvoja Bolnice, kao prestižnog centra zdravstvene zaštite je u budućnosti kreiranoj tradicijom, urađene promjene su sigurna investicija u budućnost.

Jasno zacrtani razvojni planovi osavremenjavanja i modernizacije Bolnice realizovani su kroz nabavku prvog multislajsnog skenera u Crnoj Gori 2007. godine, puštanje u rad i druge visoko sofisticirane oprema vrijedne preko 1.400.000,00 eura, najsavremeniju endoskopsku opremu za dijagnostifikovanje i tretman oboljenja u oblasti opšte hirurgije, urologije, ginekologije, otorinolaringologije, ortopedije. Nabavkom nove opreme omogućeno je našim osiguranicima da uvedemo i najsavremenije dijagnostičke procedure  i da zaokružimo kompletan proces dijagnostike. Dio opreme je omogućio bezbjedan i siguran rad u operacionom bloku, jer su instalirani moderni aparati za anesteziju, sterilizatori, ultrazvučni noževi, savremeni monitoring, kao i monitoring  sistemi za praćenje vitalnih parametara najugroženijih pacijenata u jedinicama intenzivnih njega bolničkih službi.

  2007. godine je  završena rekonstrukcija i potpuna adaptacija Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku,  čime su naši osiguranici dobili jedan izuzetno funkcionalan i savremen dijagnostički centar.

   2008.  godine pušten je na upotrebu Urgentni blok, svakako jedan od najfunkcionalnijih i estetski najprihvatljivijih urgentnih blokova u bolnicama ovog tipa, koji je omogućio još sigurniji i komforniji način liječenja.

2009. godine je završena adaptacija centralnog hola Bolnice, adaptacija kabineta za endoskopske procedure, kao i adaptacija bolesničkih soba do nivoa apartmanskog smještaja i drugo, što sve zajedno predstavlja funkcionalnu i estetsku cjelinu, koja  svojom arhitekturom i dizajnom stvara ambijent  koji  predstavlja pozitivnu interakciju i dobrodošlicu kako  pacijentima, tako i zaposlenima u Ustanovi.

  2010. godine izvršeni su građevinski radovi na adaptaciji ambulantnog bloka  odsjeka za oftalmologiju, kao i ambulantnog dijela ginekološkog odjeljenja, čime je Opšta bolnica dobila 4 moderne i savremene ambulante u kojima je i instalirana nova vrijedna oprema.

Izvršena je adaptacija prostorija Službe za fizikalnu medicinu i pušteno je u  rad 5 kada za hidroterapiju, čime je povećan broj usluga koje se pružaju osiguranicima.

Razvijen je i implementiran bolnički informacioni sistem ( mreža, računarska oprema i softver ), u kome pacijent predstavlja središte informacija, tako da sistem prati poslovne procese liječenja pacijenata, kako u specijalističkim ambulantama, tako i u stacionarnom dijelu. Svi pacijentovi podaci se čuvaju, tačni i u svakom trenutku su dostupni ovlašćenim doktorima i sestrama. Bolnički informacioni sistem je integrisan u informacioni sistem Fonda za zdravstveno osiguranje.

Ono što predstavlja jedan od najznačajnijih i do sada najvećih ostvarenih ciljeva u kontinuiranom procesu promjena započetih 2007. godine sa jasnom vizijom stvaranja boljih uslova za bezbijedno liječenje i komforan smještaj pacijenata,  jeste puštanje na upotrebu rekonstruisane zgrade internog odjeljenja koja je sagrađena pedesetih godina prošlog vijeka. Vrijednost radova je bila 1.113.000,00 €, a finansirani su iz Kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore.