Kompetentnost kao zahtjev moderne medicine i farmaceutike

0
546

[heading]SKUPU FARMACEUTA U PODGORICI PRISUSTVOVALO OKO 200 POSJETILACA[/heading] Farmaceutski skup na temu „Važnost kompetencija u apotekarskoj praksi”, održan 29. marta u Zelenom salonu Hotela „Crna Gora” u Podgorici, okupio je zavidan broj posjetilaca. Organizovan je u saradnji Farmaceutske kompanije „Baypharm” i magazina „Medical”, uz podršku Farmaceutske komore Crne Gore. Svečano otvarajući događaj, predstavnik „Baypharma” dr Lazar Lopičić predstavio je program rada i zahvalio saradnicima u ovom projektu. Predstavljajući koncept rada svog medija, Slavica Pantelić, direktorica „Medicala”, iskoristila je priliku da ukaže na značaj objavljivanja „Adresara apoteka”, takođe ploda saradnje sa kompanijom „Baypharm”. U uvodnom dijelu skupa prisutnima se obratila mrph Milanka Žugić, prešednica Farma­ceutske komore Crne Gore. Izražavajući zadovoljstvo zbog učešća u organizaciji jednog ovakvog događaja, ona je najavila i plan za realizaciju projekata dobre apotekarske prakse. Predavači su bili: mr ph. Arijana Meštrović, predstavnica nekoliko zagrebačkih farmaceutskih firmi i evropskog programa CoDEG, dr Olivera Jovanov, marketinška menadžerka beogradske firme „Kibid”, dr Vladan Kovačević, predstavnik kompanije „Berlin Chemie” i Andrea Mužnik-Tričković, predstavnica „Alphen Pharma” iz Beograda.

NEKA PITANJA LJEKARSKEI FARMACEUTSKE ODGOVORNOSTI

Ukazujući na činjenicu da Svjetska federacija farmaceuta (International Pharmaceutical Federation – FIP) posljednjih godina s posebnom pažnjom razvija programe za evaluaciju i razvoj kompetencija u farmaceutici, kao i edukacijske modele koji omogućavaju njihov porast kompetencija, mr ph. Arijana Meštrović, prvi stručni predavač na skupu farmaceuta održanom u Hotelu „Crna Gora”, prikazala je osnovne postavke uspostavljanja dobrih kompetencija u apotekarskoj praksi. Farmaceutima se danas sve više nameće uloga kompetentnih savjetodavaca i relevantnih posrednika na liniji korisnik farmaceutika – ljekar. To je jedan od važnih razloga uobičavanja dobre apotekarske prakse i neophodnosti njenog postojanja u okviru svakodnevnog pružanja farmaceutskih usluga. Farmaceut nije prodavac sredstava neophodnih za liječenje, on je važan pacijentov savjetodavac. U tom smislu izdvajaju se i tri vrste ovih nadležnosti: stručne kompe­tencije, kompetencije organizacije i upravljanja, lične i profesion­alne kompetencije. – Model Globalnog okvira kompetencija opisuje 20 kompetencija sa ukupno 100 pripadajućih specifičnih pokazatelja – objasnila je mr Arijana Meštrović. Osim uloge farma­ceuta, podrazumijeva se konsultantska podobnost i svih ostalih pružalaca ljekarskih usluga. Odgovorno pružanje sigurne i racio­nalne terapije pacijentu osnov je takvog vida ponašanja. Ona, po riječima mr Meštrović, podrazumijeva različite načine saradnje zdravstvenih stručnjaka pri kojima se nauka i praksa mogu povezati u brizi za pacijenta. Koncept kliničke farmacije i ljekarske brige, po njenom tumačenju, uzročno-posljedično je povezan zajedničkim ciljem – povećanjem djelotvornosti i sigurnosti farmakoterapije.

Uloga ljekara je nezamjenljiva u promociji zdravlja, informisanju i savjetovanju pacijenata o prevenciji, te liječenju i kontroli bolesti. Jasno je stoga zašto je važno promovisati stručnost i ukazivati na parametre kojima se vrednuje stručna opremljenost ljekara. – Procjena pokazuje kompetencije u odabiru i pripremi ljekovitog oblika, samom izdavanju lijekova i pomagala, znanje o farmakoterapiji, praćenje same terapije, te prepoznavanje dijagnoze bolesti i savjetovanje pacijenata – objasnila je mr Meštrović. – Znanja koja se očekuju od kompetentnog ljekarnika obuhvaćaju znanje o financijama i odgovorno poslovanje, timski rad i upravljanje ljudskim potencijalima, vremenom i kvalitetom usluge. Nadalje, tu su i nabava, briga o zalihama, te motivacija članova tima, atmosfera i radno okružje. Bez razvijenih kompeten­cija organizacije i upravljanja ni stručna znanja, ni briga za pacijenta, ne mogu biti razvijene do željene razine – navela je dalje ona. Ističući značaj komunikacije, brige za sigurnost pacijenta, za usavršavanje i razvoj znanja i vještina, poznavanje zakonodavstva i regulative, mr Meštrović je opisala bogat i raznovrsan krug interesovanja o kojima bi trebalo da razmišljaju svaki savremeni ljekar i farmaceut. U posebnom dijelu programa mr Meštrović je nastu­pila kao prezenter reprezentativnih činilaca palete „Dietpharmovih” proizvoda. S tim u vezi, ona je ukazala na važnost postupka unapređivanja farmakoterapijskih postupaka i postizanja terapijskih ciljeva, rada na praćenju, izbjegavanju ili smanjivanju nuspojava ljekova, izbjegavanja interakcija, terapijskog dupliranja ili pojave alergija, poboljšanje učinka kliničkog liječenja, osluškivanja potreba tržišta i uvođenja zahtijevanih inovacija. Ovakav rad, tvrdi mr Meštrović od­lika je krajnje savjesnog odnosa kompanije koja, kako je to slučaj sa „Dietpharmom” zastupa oko 85% svih faramaceutika dostupnih na hrvatskom tržištu.

NEKI ODGOVORI ZA TRETMAN ALERGIJA, AKUTNOG BOLA I VIRUSNIH INFEKCIJA

Poseban segment programa navedenog farma­ceutskog skupa činila su stručna obraćanja predstavni­ka farmeceutskih firmi „Kibid”, „Berlin Chemie” i „ Alphen Pharma” iz Beograda. Opisujući osnovne karakteristike alergija na hranu, dr Olivera Jovanov („Kibid”), prikazala je mogućnosti preventivnog i terapijskog djelovanja u odnosu na najosjetljiviju populaciju – djecu. Ona čine 6-8% populacije koja na hranu reaguje alergijom. Neprijatne pojave tipa kaš­lja, kijanja, ekcema, edema, raznih gastrointestinalnih pore­mećaja, gubitka tjelesne težine, sve do pojave anafilaktičkog šoka, mogu biti spriječene primjenom dobro odabranih zamjenskih formula za ishranu beba. Ovo je posebno važna preporuka ako se djeluje na suzbijanje alergija na proteine kravljeg mlijeka i uopšte na laktozu.

Promovišući specifičnost farmaceutskih odgovora svoje kompanije, dr Vladan Kovačević, predstavnik kom­panije „Berlin Chemie”, prikazao je efekte koje oni imaju u odnosu na akutni bol. Opisujući njihova antiinflamatorna, analgetička i ostala specifična svojstva, on je prisutnima preporučio primjenu cijele palete proizvoda koji se mogu efikasno primjenjivati u terapiji glavobolje, zubobolje, menstrualnog bola i sličnih kratkoročno ometajućih stanja. Dobra formulacija podloge lijeka, brzina apsorpcije i posto­janost terapijskog efekta, osnovne su karakteristike na koje se dr Kovačević ovom prilikom pozvao.

U ime kompanije „Alphen Pharm”, prisutnima se obratila i Andrea Mužnik-Tričković. Ona je predstavila lini­ju terapeutika namijenjenih za suzbijanje simptoma i pojave virusnih infekcija koji su koncipirani kao prirodni induktori interferona. Opisujući mehanizam njihovog dejstva, navela je da je riječ o sinhronizovanom djelovanju na više različitih efekata virusne infekcije. Kao posebno važnu inovaciju u radu svoje firme, istakla je predstojeći plasman linije terapeu­tika namijenjenih djeci, tj. suzbijanju veoma frekventnih akutnih oboljenja koja su sastavni dio odrastaja. Kako je objasnila, nicanje zubića, kolike, dječja opstipacija, virusna infuenca, poremećaji pažnje itd. samo su neke od tegoba na koje će biti moguće efikasno farmaceutski djelovati.