U susret inovacijama

0
414

[heading]Kompanija „Hofmann – La Roche” organizovala sastanak onkologa[/heading]

Terapija malignih oboljenja predstavlja jedan od najvećih izazova savremene farmaceutike. Nije stoga ni čudo što se uprkos ogromnim finansijskim sumama neophodnim za pojavu pojedi­nog lijeka na tržištu svakodnevno pojavi veoma veliki broj inovi­ranih varijanti. Vodeće svjetske kompanije, među kojima svakako „Hofmann – La Roche”, sve više naglašavaju mogućnosti primjene ciljane terapije, bilo da se to odnosi na profilisanje pojedinih svojstava lijeka i njegovo usmjeravanje na određene sporne tačke procesa koji se želi zaustaviti, bilo da se radi o primjeni kombinovane terapije, tj. sinergije različitih farmaceutskih sredstava. Lider u proizvodnji farmaceutika namijenjenih za primjenu u onkologiji i virusologiji, kompanija Roš, prema opisu njenih pred­stavnika koji su nastupili u svojstvu predavača na sastanku održanom 28.02. u hotelu Siti za uspjeh na tržištu može da zahvali u prvom redu inovativnosti.

Od 1896. godine, kada je u Bazelu formirana porodična kompanija „Hofmann – La Roche”, raznovrsnost frmaceutske ponude bila je različito profilisana, tako da je u jednom trenutku bila raspoloživa i paleta vještačkih boja, benzodijazepina, vitamina i sl. Poznato je da je upravo ona bila prvi komercijalni proizvođač vitamina C. Od 2002/2003. godine, proizvodni kurs usmjeren je isključivo na farma­ceutska i dijagnostička sredstva. Po riječima dr Dejana Nešića, direktora predstavništva ove kompanije na našem tržištu, veoma važnu odrednicu programskog kursa Roša predstavlja ciljana terapija – engl. Personals Health Care. Ili, kako to objašnjava dr Vladimir Todorović: – Izabrati pravog pacijenta za pravu terapiju, to je prava vještina onkologa.

U Podgorici je 28. februara održan sastanak na kom su prezentovani dometi savremene terapije karcinomskih oboljenja. Predavači: predstavnici Farmaceutske kompanije Roš, dr Dejan Nešić i dr Nikoleta Sjekloća, i, ukazali su na osnovne mogućnosti uticaja primjenom ciljane i kombinovane terapije, statističke pokazatelje uspješnosti obezbjeđenja kvalitetnijeg i dugotrajnijeg života pacijenta, mogućnosti produženja roka do progresije bolesti, te mogućnosti inhibicije tumorskog rasta. U tom smislu ukazano je na cijelu paletu farmaceutskih odgovora koji se na tržištu ljekova pojavljuju pod logom kompanije Roš. Posebno je naglašen značaj primjene aktivnih bioloških molekularnih agenasa, za koje se tvrdi da u in vivo studi­jama pokazuju mogućnost potpune inhibicije tumorskog rasta. Za takav odgovor mogu zahvaliti specifičnom sastavu monoklonskih anitijela koja su 93% humanog i 7% himernog sastava. Ovakav efekat postiže se usmjerenjem na vaskularnu funkciju tumora.

Brojne su studije koje pokazuju progres na polju produženja života pacijenata oboljelih od karcinomskih bolesti kada im se u određenom periodu, prije ili nakon hemioterapjskog uticaja, omogući da u kućnim uslovima, oralno, koriste pojedine vrste farmaceutika. Istraživana su dejstva najraznovrsnijih kombi­nacija ljekova i dostupni su brojni rezultati takve primjene. Novu realnost sada više ne predstavlja nedovoljna ponuda ili nemogućnost izvršenja specifičnog uticaja na pojedine funkcije tumora, već su to neželjena dejstva. Njihovim opisivanjem i uspostavljanjem kontrole nad mogućnošću njihove pojave, moguće je postići značajan napredak u terapiji. Govoreći o različtim reakcijama koje se mogu javiti kao odgovor na primjenu određenog lijeka: hipertenziji, krvarenju, protiuriji, gastroinmtestinalnoj perforaciji, komplikovanom zarastanju rana, tromboembolijskim događajima, dr Dejan Nešić istakao je da kada je kompanija Roš u pitanju, uspostavljena je dobra kontrola u ovom segmentu.

Karcinomska oboljenja pluća, tumori glave i vrata, grlića materice, bubrega, kao bolesti usko povezane sa pušačkom kulturom, ovarijalni karcinom, karcinom dojke, uznapredovali karcinom želuca, indikacije su za primjenu ljekova iz ponude kompsnije Roš, za čije dejstvo je na sastanku u Podgorici ponuđen detaljan opis. Prisutnima su predočeni rezultati studija koji poka­zuju pomak na planu prosječnog produženja života pacijenata, produženja vremenskog intervala do progresije bolesti, oblici sprečavanja pojave komplikacija bolesti, u prvom redu neuroloških, uticaj na angiogenezu, načini doziranja i primjene i brojni drugi aspekti. Ovo zaista daje odgovor na pitanje zašto se navedena kompanija tako visoko kotira u rangu lidera ove oblasti.

Na polju aktuelnosti vezanih za tržište Crne Gore dr Nešić je potvrdio namjeru svoje kompanije da registruje lijek namijenjen za terapiju melanoma. Kako je objasnio, kompanija će se truditi da registracijom doprinese da se lijek nađe čak i na „pozitivnoj listi”, što bi umnogome olakšalo njegovu dostupnost za, kako procjenjuje, liječenje 7-8 pacijenata godišnje.