Liječenje osteoporoze

0
137

Dr Olivera Bošković, spec. endokrinolog

Klinički centar Crne Gore

 

Dr Olivera Bošković: – Nikada ne zaboravite da prije svega moramo govoriti o prevenciji obolijevanja, pa tek o osteoporozi. U mnogim slučajevima prevencija osteoporoze je moguća, a samo liječenje zahtijeva angažovanje i pacijenata i zdravstvenog sistema i prilično košta društvo. Još više koštaju komplikacije osteoporoze: razni prelomi, invaliditet i slično.

Sve pacijente sa prelomom nastalim na malu traumu, sve pacijente koji pri mjerenju koštane gustine imaju T skor manji od – 2,5 standardne devijacije, sve pacijente koji pri mjerenju koštane gustine imaju T skor između – 1.5 i – 2,5, ali imaju faktore rizika za prelom — treba liječiti od osteoporoze. Cilj naše terapije je farmakološki i nefarmakološki tretman osteoporoze. Nefarmakološki tretman podrazumijeva i fizičku aktivnost, ima za cilj sprečavanje preloma poboljšanjem snage kostiju, prevencijom padova i smanjenjem sile udara pri padu.

Šta smatramo uspjehom u tretmanu osteoporoze? Da li smo uspjeli ukoliko nije došlo do novog preloma, da li smo uspjeli ukoliko se gubitak koštane gustine zaustavio ili smo uspješni ukoliko se poboljšala koštana gustina? U svim ovim slučajevima smo uspješni.

Liječenje osteoporoze je dugotrajno. Kada postavimo dijagnozu osteoporoze i kada se odlučimo za terapijski tretman, bitno je napomenuti pacijentima da će terapija trajati nekoliko godina ili duže. To je važno zapamtiti jer se nekada se pacijenti izgube misleći da je dovoljno uzeti lijek godinu-dvije dana, pa čak i bez kontrole ili snimanja obustave svoje liječenje.

Veoma smo zahvalni našem zdravstvenom sistemu jer smo uspjeli da u ovim ekonomski prilično teškim godinama našim pacijentima obezbijedimo da na teret Fonda zdravstva dobiju i  bisfosfonate i biološku terapiju odnosno denosumab.

Bisfosfonati su ljekovi koji usporavaju razgradnju kosti i usporavaju gubitak koštane mase. Mogu da budu u vidu tableta, kada se primjenjuju jednom nedjeljno /alendronat ili jednom mjesečno /ibandronat. Za ove ljekove je karakterističan način uzimanja. Da bi djelovali adekvatno uzimaju se ujutru nakon buđenja, na prazan stomak, sa punom čašom obične vode, pri čemu je pacijent u uspravnom položaju, sjedećem ili stojećem. Ne smije se savijati  ili biti u ležećem položaju da ne bi došlo do nadraživanja jednjaka.

Šta je denosumab? To je takođe lijek koji usporava razgradnju kostiju i gubitak koštane mase, ali na nešto drugačiji način. Primjenjuje se u vidu potkožne injekcije jednom u 6 mjeseci, što je izuzetno značajno za kvalitet liječenja i za prihvatanje od strane pacijenata jer samo jednom u 6 mjeseci dolaze u svoj zdravstveni centar da primaju terapiju. Između ostalog, mnoge su prednosti biološke terapije. Kod nas se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama, međutim, u određenim zemljama pacijenti su obučeni da samostalno primjenjuju lijek. Nije potrebna posebna priprema pri uzimanju lijeka. Pacijent ne mora biti u uspravnom položaju. Ne mora praviti razmak u odnosu na obrok.

Bilo da se primjenjuje terapija bisfosfonatima, denosumabom ili nekim drugim ljekovima za osteoporozu, ne zaboravimo na adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. Veoma je bitno da svojom ishranom, a zatim i suplementima kada je to potrebno, obezbijedimo dovoljnu količinu kacijuma i vitamina D jer su oni neophodni za metabolizam i izgradnju kostiju.

Terapija ne djeluje ukoliko se ne uzima. To je još jedan veoma bitan trenutak na koji pacijentu moramo skrenuti pažnju: da se ona mora redovno uzimati, u onom vremenskom intervalu koji odredi ljekar koji prati pacijenta sa osteoporozom.