Ljekarska komora Crne Gore

0
1262

Predstavljamo: Ljekarska komora Crne Gore

ljekarskaLjekarska komora Crne Gore je profesionalna organizacija koju osnivaju doktori medicine i doktori stomatologije radi zaštite i daljeg razvoja stručnosti, medicinske etike, poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i zaštite profesionalnih interesa sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br.27/1994 „Sl.list RCG“ br 39/2004 i „Sl.list CG“ br.14/2010) i Statutom Komore.

Ljekarska komora ima svojstvo pravnog lica i svoju djelatnost obavlja sa potpunom odgovornošću. Komora obavlje sledeće poslove:

1. Donosi plan i program aktivnosti Komore; 2. Donosi Kodeks medicinske etike i objezbjeđuje njegovu primjenu; 3. U skladu sa Kodeksom medicinske etike stara se o ugledu profesije, disciplini pri obavljanju djelatnosti i preduzimanju odgovarajućih mjera u slučaju neprdržavanja etičkih normi. 4. Vodi Registar licenci za rad i licenci iz prakse i licenci za konsultante i izdaje uvjerenja iz domena rada Komore; 5. Pratri i proučava rad i uslove rada svojih članova u obavljanju zdravstvene djelatnosti; 6. Izdaje i oduzima licence za rad, izdaje, obnavlja i oduzima licence iz prakse; 7. Donosi Pravilnik o kontinuiranioj edukaciji i načinu vrednovanja svih vidova stručnog usavršavanja u skladu sa članom 96 Zakona o zdravstvenoj zaštiti; 8. Preduzima potrebne mjere radi podizanja kvaliteta stručnog rada svojih članova; 9. Daje mišljenja o postupku izrade i primjene Zakona, planskih dokumenata i drugih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom; 10. Predlaže članove u Komisiji za primarijat; 11. Vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Komore. Poslove iz tačke 4, 6 i 7 Komora vrši kao prenesene.

Komora ima radna tijela – organe i komisije koje bira Skupština Komore iz redova članstva za mandat od 4 godine. Licenca za rad izdaje se shodno Zakonu i normativnim aktima Komore i uslov je za zasnivanje radnog odnosa dokotra. U zakonskoj proceduri je izdvajanje dokotra stomatologije u posebnu Stomatološku komoru, na što su dali saglasnost organi Ljekarske komore i resorno ministarstvo.

Zakonom o zdravstvu („Sl.list RCG“ br.39/2014) ustanovljena je licenca iz prakse koja se stiče nakon stečenih ekspertskih znanja shodno pravilnicima Komore. Ona je uslov za napredovanje u struci i jedan od uslova za nagrađivanje, što je definisano našim pravilnicima koji se nalaze na websitu Komore. Do sada je izdato ukupno 387 licenci iz prakse. Ljekarska komora Crne Gore je članica Međunarodne medicinske asocijacije i aktivno participira u radu te asocijacije.

Predsjednik Komore, prim. dr Đoko Jočoć